Off-The-Run Treasuries

Co jsou vypnuté pokladniční poukázky?

Off-the-run treasuries jsou všechny státní dluhopisy a směnky vydané před naposledy vydaným dluhopisem nebo směnkou s určitou splatností.

Off-the-run pokladniční poukázky mohou být v kontrastu s on-the-run pokladničními poukázkami, které se vztahují pouze na nejnovější emise.

Klíčové způsoby

Vypnuté pokladniční poukázky vysvětleny

Například pokud ministerstvo financí USA v únoru nově vydalo pětileté bankovky, jsou tyto bankovky v běhu a nahrazují dříve vydané pětileté bankovky, které se stanou v běhu. V březnu, pokud bude vydána další várka pětiletých dluhopisů, jsou tyto březnové bankovky v běhu a únorové bankovky jsou nyní v běhu. A tak dále.

Kde obchodovat s „off-the-run“ pokladničními poukázkami

Zatímco průběžné státní pokladniční poukázky lze nakupovat od Treasury Direct, průběžné cenné papíry lze získat pouze od jiných investorů prostřednictvím sekundárního trhu. Když se státní pokladniční poukázky přesunou na sekundární mimoburzovní trh, stávají se méně často obchodovanými, protože investoři dávají přednost likvidnějším cenným papírům (které jsou charakteristickým rysem průběžných státních pokladničních poukázek). Aby byli investoři motivováni k tomu, aby tyto dluhové cenné papíry snadno nakupovali na trhu, jsou průběžné státní pokladniční poukázky obvykle méně drahé a nesou o něco vyšší výnos.

Vzhledem k tomu, že jednorázové státní pokladniční poukázky mají vyšší výnos a nižší cenu než jednorázové státní pokladniční poukázky, dochází mezi oběma nabídkami k výraznému výnosovému rozpětí. Jedním z důvodů výnosového rozpětí je pojetí nabídky. Jednorázové státní pokladniční poukázky se obvykle vydávají s fixní nabídkou. Vysoká poptávka po omezených cenných papírech tlačí jejich ceny nahoru a následně snižuje výnos, což způsobuje, že vzniká rozdíl mezi výnosy u jednorázových a jednorázových cenných papírů. Mimochodem, jednorázové cenné papíry jsou většinou drženy do splatnosti v portfoliu správce aktiv, protože není moc důvodů s nimi obchodovat. Na druhou stranu, když správci portfolií potřebují přesunout svou expozici úrokovému riziku a najít příležitosti k arbitráži, obchodují se jednorázovými státními pokladničními poukázkami, čímž vytvářejí likviditu pro tyto cenné papíry.

Doporučujeme:  Řada 4

Off-The-Run Yield Curves

Přestože průběžný výnos státní pokladny může být použit ke konstrukci interpolované výnosové křivky, která se používá k určení ceny dluhových cenných papírů, někteří analytici dávají přednost použití výnosu z průběžných státních pokladničních poukázek k nakreslení výnosové křivky. Výnosy z průběžných státních pokladničních poukázek se používají v případech, kdy je poptávka po průběžných státních pokladničních poukázkách nekonzistentní, což způsobuje cenové deformace způsobené kolísající aktuální poptávkou. Odvozením údajů výnosové křivky z průběžných sazeb státní pokladny mohou finanční analytici zajistit, aby dočasné výkyvy v poptávce nekřivily výpočty výnosové křivky nebo ocenění investic s pevným výnosem.