Otevřená třída (lingvistika)

V lingvistice je otevřená třída (nebo třída otevřeného slova) slovní třída, která přijímá přidání nových položek prostřednictvím takových procesů, jako je skládání, odvozování, ražení, půjčování atd. Typické třídy otevřeného slova jsou podstatná jména, slovesa a přídavná jména.

Slova otevřené třídy nejsou považována za součást základního jazyka a jako taková mohou být změněna, nahrazena nebo vypuštěna z běžného slovníku, který jich může obsáhnout mnoho tisíc. U živých jazyků je tato změna patrná v rámci individuální životnosti a obvykle rychlejší. Slov uzavřené třídy je naopak vždy relativně málo a jsou odolná vůči změnám.

V angličtině, otevřené třídy zahrnují následující části řeči:

V některých konstruovaných jazycích, například ve Volapüku, jsou předložky a spojky slova otevřené třídy, protože mohou být vytvořeny použitím přípon z kořenových podstatných jmen nebo sloves.

Doporučujeme:  Řešení problémů v psychoterapii