Otevřít kolegiální komentář

Adversariální recenze je proces, kterým je nějaký zákon, hypotéza nebo návrh přezkoumán protivníky jeho autora.

To se nejčastěji uplatňuje u vědecké obce, kde se mezi vědci obchoduje s otevřenou kritikou.

Často se také uplatňuje na právní struktury, jako je například to, že tři složky vlády (výkonná, zákonodárná, soudní), z nichž každá má určitou politickou moc nad ostatními, vytvářejí systém brzd a protivah.

Tím, že je tato forma přezkumu sporná, přirozeně vyžaduje výrazný názorový rozdíl mezi zúčastněnými stranami nebo nějakou jinou formu nepřátelství. To může být užitečné v tom, že revidující strana nebude tím, že se přikloní k nějakému závěru bez solidního důkazu, ale může to být méně užitečné, když revidující strana přijme iracionální definici „solidního“ důkazu, založenou více na jejich odporu než na přednostech myšlenky.

Aktuálním příkladem tohoto procesu je spor o vznik-evoluci, je to také klasický systém přezkumu politiky v politickém systému Velké Británie a některých dalších demokratických národů.

Doporučujeme:  Dětská práva