Cassandra Kapuaalová

Tento článek je pravdivá fakta a ne jen hloupé vtipy nebo nějaké sociální narážky…je v něm spousta věcí, které se stanou normálnímu člověku, jako jsem já, který je schizofrenik a přitom vysoce funkční. Má to také co do činění s láskou, mozkovou a růstovou chemií stejně jako s její strukturou…je přírodní a všechny chemikálie…přidává špatné… Pokračovat ve čtení Cassandra Kapuaalová

Kapitulace

Co je kapitulace? Kapitulace ve finančnictví popisuje dramatické vzedmutí prodejního tlaku na upadajícím trhu nebo cenném papíru, které znamená masovou kapitulaci investorů. Výsledný dramatický pokles tržních cen může znamenat konec poklesu, protože ti, kteří během paniky neprodali, tak brzy poté pravděpodobně neučiní. Kapitulace obvykle následuje po výrazných poklesech cen, k nimž může dojít i přesto,… Pokračovat ve čtení Kapitulace

Simulační teorie empatie

Simulační teorie není primárně teorií empatie, ale spíše teorií toho, jak rozumíme druhým – že tak činíme prostřednictvím jakési empatické reakce. Teorie tvrdí, že lidé předvídají a dávají smysl chování druhých tím, že aktivují mentální procesy, které, pokud by byly uskutečněny, by vyvolaly podobné chování. To zahrnuje úmyslné chování stejně jako vyjádření emocí. Teorie uvádí,… Pokračovat ve čtení Simulační teorie empatie

Spotové zajištění

Co je spotové zajištění? Termínem spotové zajištění se rozumí pojistná smlouva, která rozloží riziko z pojišťovny na zajistitele pro jednu událost. Spotová zajistná smlouva zahrnuje převedení krytí z původního pojistitele na zajistitele. Jako taková je formou pojištění pro pojišťovny. Pojišťovna může získat spotové zajištění, pokud dílčí část jejího celkového portfolia zahrnuje podstatně větší riziko než… Pokračovat ve čtení Spotové zajištění

Publikace 972: Daňový odpočet na dítě

Klíčové způsoby Způsobilost Náhrady IRS umožňuje rodinám s ročním příjmem vyšším než 2500 dolarů požádat o vrácení peněz pomocí ACTC. Pro uplatnění nároku na vrácení peněz musí žadatelé vyplnit přílohu 8812. Zvláštní úvahy

Služba sociálních sítí (SNS)

Co je služba sociálních sítí (SNS)? Služba sociálních sítí (SNS) je on-line nástroj pro vytváření vztahů s ostatními lidmi, kteří sdílejí zájem, pozadí nebo skutečný vztah. Uživatelé služby sociálních sítí vytvářejí profil s osobními údaji a fotografiemi a vytvářejí spojení s jinými profily. Tito uživatelé pak využívají svých připojení k růstu vztahů prostřednictvím sdílení, posílání… Pokračovat ve čtení Služba sociálních sítí (SNS)

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba (též Parkinsonův syndrom nebo paralysis agitans) je neurodegenerativní porucha centrálního nervového systému, která často zhoršuje motorické schopnosti, řeč a další funkce nemocného. Parkinsonova choroba patří do skupiny stavů nazývaných poruchy hybnosti. Je charakterizována svalovou rigiditou, třesem, zpomalením fyzického pohybu (bradykineze) a v extrémních případech ztrátou fyzického pohybu (akinézie). Primárními příznaky jsou výsledky snížené… Pokračovat ve čtení Parkinsonova choroba

Sociální pavouci

Sociální pavouci na sdíleném webu Společenský pavouk je druh pavouka, jehož jedinci tvoří relativně dlouhotrvající shluky. Zatímco většina pavouků je samotářská a vůči ostatním příslušníkům svého druhu dokonce agresivní, některé stovky druhů v několika rodinách vykazují tendenci žít ve skupinách, často označovaných jako kolonie, a nadále vyvolávají zvědavost přírodovědců. Sociální pavouci z Bengaluru, Indie Sociální… Pokračovat ve čtení Sociální pavouci

Reverzní Greenshoeova varianta

Co je to obrácená zelenohorská varianta? Definice reverzní zelené hoe opce, také známá jako overallotment opce, je ustanovení, které používají upisovatelé v procesu prvotní veřejné nabídky akcií (IPO). Má zajistit zvýšenou cenovou stabilitu nově kótovaného cenného papíru. Opačné opce na zelenou hoe jsou podobné běžným opcím na zelenou hoe s tím rozdílem, že jsou strukturovány… Pokračovat ve čtení Reverzní Greenshoeova varianta

Morální riziko

Co je morální riziko? Kdykoliv strana dohody nemusí nést potenciální důsledky rizika, zvyšuje se pravděpodobnost morálního hazardu. Morální riziko Klíčové způsoby řešení: Pochopení morálního hazardu Morální hazard nastává, když má jedna strana transakce možnost převzít další rizika, která negativně ovlivňují druhou stranu. Rozhodnutí není založeno na tom, co je považováno za správné, ale na tom,… Pokračovat ve čtení Morální riziko