Peter Kinderman

[[Psychology}}
Profesor Peter Kinderman je britský klinický psycholog.

V současné době zasedá v HPC Professional Liason Group for Applied Psychologists jako předseda Stálé komise pro psychology ve zdravotnictví a sociální péči BPS

Vítěz May Davidson Award

Doporučujeme:  Leydigovy buňky