Podmínka vyhýbání se Sidmanovi

Sidmanův plán vyhýbání se je takový, ve kterém zvíře dostává averzní podnět (např. mildelektrický šok) v pravidelných pevných intervalech (např. 10 sekund), bez varovného signálu, pokud neprovádí vyhýbání se odpovědi (např. překročení bariéry, stisknutí páčky). Po každé vyhýbání se odpovědi je časovač resetován tak, aby vyhýbání se chování vyneslo zvířeti načasovaný oddech, protože šok je zpožděn o stanovenou dobu (např. 20 sekund).

V postupu jsou tedy dvě nezávislé časové proměnné, se kterými lze manipulovat:

Při tomto postupu se zvířata obvykle učí vyhýbat se šokům a mohou prokázat velmi přesné načasování jejich reakce.

Chování lze vysvětlit jako molekulární funkci vztahů S-S a R-S nebo jako molární funkci celkové míry trestu. Molární vysvětlení vyhýbavého chování bývá více podpořeno výzkumem.

Murray Sidman vyvinul použití tohoto postupu v 60. letech 20. století. Je také známý jako předběžný časový nebo bezplatný předběžný operační

Doporučujeme:  Vrozená necitlivost na bolest