Pohledávka v nezaměstnanosti

Co je nárok v nezaměstnanosti?

Pod pojmem nárok v nezaměstnanosti se rozumí žádost o peněžité dávky podaná jednotlivcem poté, co byl propuštěn z práce. Nároky se podávají prostřednictvím státních vlád na dočasné platby poté, co lidé přijdou o práci bez vlastního zavinění.

Ministerstvo práce Spojených států amerických (DOL) sleduje počet týdenních žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Poskytuje jak sezónně očištěné, tak sezónně neupravené počty žádostí a také uvádí zvýšení nebo snížení o 1000 nebo více žádostí podle států. Tato data jsou uváděna v médiích jako indikace národního a státního ekonomického zdraví.

Klíčové způsoby

Pochopení nároků v nezaměstnanosti

Pohledávky v nezaměstnanosti se vyplácejí ze státních fondů, které se vybírají od zaměstnavatelů formou daně z pojištění v nezaměstnanosti. Dávky v nezaměstnanosti se vyplácejí po omezený počet týdnů a mají nahradit přibližně polovinu předchozí mzdy pracovníka. Většina států poskytuje nezaměstnaným osobám dávky až do 26 týdnů.

Jednotlivci jsou povinni podávat žádosti o podporu v nezaměstnanosti v programu uživatelského rozhraní ve státě, kde pracovali. Žádosti mohou být podávány osobně, online nebo telefonicky v závislosti na státu. Při podání žádosti musí být poskytnuty následující informace:

Pracovníci musí také splňovat určitá kritéria, aby byli způsobilí pro uplatnění nároků. Musí být skutečnými zaměstnanci podniku, kteří na konci roku obdrží formuláře W-2 – ne nezávislými dodavateli nebo externisty. Musí být také propuštěni, místo aby dali výpověď nebo byli propuštěni pro pochybení.

Musíte prokázat, že aktivně hledáte práci, abyste mohli nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti.

Počáteční datum žádosti o podporu v nezaměstnanosti určuje rok poskytování dávek, během kterého mohou žadatelé podávat týdenní žádosti, jakož i základní období žádosti. Základní období určuje mzdy použité pro výpočet týdenní a maximální výše dávek a za které budou mít zaměstnavatelé potenciální povinnost zpětného vyúčtování nebo úhrady případných dávek vyplacených žadateli. Součástí žádosti o podporu v nezaměstnanosti jsou pouze zaměstnavatelé ze základního období. Zaměstnavatelé z jiného než základního období takovou odpovědnost nemají.

Doporučujeme:  Dárková daň

Zvláštní úvahy

Čas, kdy podáváte žádost o podporu v nezaměstnanosti, je velmi důležitý. Vezměme si například zaměstnavatele, který v březnu přijme zaměstnance a po 30 dnech ho nechá odejít.

Pokud žadatel podá původní žádost před 1. dubnem, nezahrnuje základní období první čtvrtletí daného roku (probíhající čtvrtletí), ani čtvrté čtvrtletí předchozího roku (zpožděné čtvrtletí). Ve skutečnosti se skládá ze čtvrtého čtvrtletí roku před rokem předcházejícím běžnému roku a z prvních tří čtvrtletí roku předcházejícího běžnému roku. Jelikož však zaměstnavatel v tomto základním období nevykazoval mzdy, nebude se na žádosti finančně podílet.

Totéž platí i v případě, že by žalobce s podáním původní žádosti čekal do dubna, května nebo června – v takovém případě by základní období vynechalo druhé čtvrtletí běžného roku, první čtvrtletí běžného roku a skládalo by se ze čtyř čtvrtletí předchozího roku.

Pokud bývalý zaměstnanec podá první žádost po 30. červnu běžného roku, pak by zaměstnavatel mohl být zaměstnavatelem v základním období, ale jeho odpovědnost za zpětné vyúčtování by byla omezena vzhledem k tomu, že zaplatil mzdu pouze za 30 dní.

Pohledávky v nezaměstnanosti a COVID-19

Dopady pandemie COVID-19 zachvátily globální trh práce. Miliony lidí se v důsledku toho ocitly bez práce. Federální a státní vlády zakročily, aby pomohly zmírnit finanční zátěž zavedením řady programů souvisejících se zaměstnaností.

Zákon CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security) ve výši 2 bilionů dolarů a zákon CAA (Consolidated Appropriations Act) ve výši 2,3 bilionu dolarů, podepsaný Donaldem Trumpem v březnu 2020 a prosinci 2020, a americký záchranný plán podepsaný Joem Bidenem v březnu 2021 vytvořily a rozšířily tyto programy:

Tyto programy oficiálně skončily 5. září 2021. Oprávněné osoby mohou mít stále nárok na státní dávky UI, pokud jsou stále nezaměstnané a během prvních 26 týdnů od výplaty dávek.

Doporučujeme:  Třída Multi-Asset

Finanční úřad také oznámil, že automaticky upraví daňové přiznání každého, kdo podal přiznání předčasně a přiznal všechny své příjmy v nezaměstnanosti za zdaňovací období 2020.

Jaký je rozdíl mezi nezaměstnanými a nezaměstnanými?

Osoby bez práce se vykazují jako nezaměstnaní pouze v případě, že aktivně hledají práci. Pracovníci bez práce se do míry nezaměstnanosti nezapočítávají. Pracovní sílu tvoří zaměstnaní a nezaměstnaní – ti, kteří nejsou ani zaměstnaní, ani nezaměstnaní, se do pracovní síly nezapočítávají.

Co znamenají pohledávky bez zaměstnání?

Pohledávky bez zaměstnání jsou měřítkem toho, kolik lidí je v určitém okamžiku bez práce. Pohledávky bez zaměstnání se vykazují ve dvou oddílech – počáteční a pokračující. Počáteční pohledávky bez zaměstnání jsou určeny pro nové žadatele o podporu v nezaměstnanosti, zatímco pokračující pohledávky bez zaměstnání jsou určeny pro lidi, kteří dávky nadále pobírají.

Jaká je současná míra nezaměstnanosti ve Spojených státech?

Současná míra nezaměstnanosti ve Spojených státech je 3,6% v květnu 2022.