Pontocerebellární vlákna

Pontocerebellární vlákna jsou vlákna, která se táhnou uprostřed mozečkových šlahounů, od ponů až po mozeček.

Termín „corticopontocerebellar“ se někdy používá k označení aferentních signálů z mozkové kůry.

Cerebellopontinový úhel · Superior medullary velum · Sulcus limitans · Medial eminence · Facial colliculus

Trapezoid body/VIII · Trigeminal lemniscus (Dorsal trigeminal tract, Ventral trigeminal tract) · Medial lemniscus · Lateral lemniscus

MLF, III, IV a VI: Vestibulomotorová vlákna

Přední trigeminothalamický trakt · Centrální tegmentální trakt

ICP (Vestibulocerebellární trakt)

MLF, III, IV a VI: Vestibulospinální trakt (Medial vestibulospinal tract, Lateral vestibulospinal tract)

GSA: Principal V/Spinal V · VIII-c (Dorsal, Anterior)/VIII-v (Superior)

efferent: SVE: Motor V  · VII · GSE: VI · GVE: VII: Superior salivary nucleus

Apneustické centrum · Pneumotaxické centrum (Medial parabrachial nucleus) · Laterální parabrachiální jádro · Superior olivary nucleus · Caerulean nucleus

Kortikospinální trakt · Kortikobulbarový trakt · Kortikopontinová vlákna

MCP (Pontocerebellar fibers)

Retikulární formace (Caudal, Oral, Tegmental, Paramedian) · Raphe nuclei (Median)

1°: Pacinian corpuscle/Meissnerova corpuscle → Gracile fasciculus/Cuneate fasciculus → Gracile nucleus/Cuneate nucleus

2°: → senzorická decussation/arcuate vlákna (Posterior external arcuate vlákna, Internal arcuate vlákna) → Medial lemniscus/Trigeminal lemniscus → Thalamus (VPL, VPM)

3°: → Zadní končetina vnitřní kapsle → Zadní centrální gyrus

1° (Volné nervové zakončení → A delta vlákno) → 2° (Anterior white commissure → Laterální a Anterior Spinothalamic tract → Spinal lemniscus → VPL Thalamus) → 3° (Postcentral gyrus) → 4° (Posterior parietal cortex)

2° (Spinotektální trakt → Superior colliculus of Midbrain tectum)

1° (nervové vlákno skupiny C → Spinoreticular tract → Reticular formation) → 2° (MD Thalamus) → 3° (Cingulate cortex)

flexi: Primární motorická kůra mozková → Zadní končetina vnitřní kapsle → Decussace pyramid → Kortikosférický trakt (Laterální, Přední) → Neuromuskulární spojení

Doporučujeme:  Opakovatelná baterie pro hodnocení neurosychologického stavu

flexi: Primární motorická kůra → Genu vnitřní kapsle → Kortikobulbarový trakt → Motorické jádro obličeje → Obličejové svaly

flexion: Červené jádro → Rubrospinální trakt

rozšíření: Vestibulocerebellum → Vestibulární jádra → Vestibulospinální trakt

rozšíření: Vestibulocerebellum → Retikulární formace → Retikulární trakt

Midbrain tectum → Tektospinální trakt → svaly krku

přímá: 1° (Motor cortex → Striatum) → 2° (GPi) → 3° (Lenticular fasciculus/Ansa lenticularis → Thalamic fasciculus → VL of Thalamus) → 4° (Thalamocortical radiations → Supplementary motor area) → 5° (Motor cortex)

nepřímý: 1° (Motor cortex → Striatum) → 2° (GPe) → 3° (Subthalamic fasciculus → Subthalamic nucleus) → 4° (Subthalamic fasciculus → GPi) → 5° (Lenticular fasciculus/Ansa lenticularis → Thalamic fasciculus → VL of Thalamus) → 6° (Thalamocortical radiations → Supplementary motor area) → 7° (Motor cortex)

nigrostriatální dráha: Pars compacta → Striatum

Vestibulární jádro → Vestibulocerebellární trakt → ICP → Cerebellum → Granulovaná buňka

Pontinová jádra → Pontocerebellární vlákna → MCP → Hluboká mozkomíšní jádra → Granulovaná buňka

Nižší jádro olivary → Olivocerebellární trakt → ICP → Polokoule → Purkyňova buňka → Hluboká jádra mozečku

Dentate nucleus in Lateral hemisphere/pontocerebellum → SCP → Dentatothalamic tract → Thalamus (VL) → Motor cortex

Interposed nucleus in Intermediate hemisphere/spinocerebellum → SCP → Reticular formation, or → Cerebellothalamic tract → Red nucleus → Thalamus (VL) → Motor cortex

Fastigiální jádro ve Flocculonodular lobe/vestibulocerebellum → Vestibulocerebellar tract → Vestibulární jádro

dolní končetina → 1° (svalová vřetena → DRG) → 2° (zadní hrudní jádro → Dorsální/zadní spinocerebellární trakt → ICP → Cerebelární vermis)

horní končetina → 1° (svalová vřetena → DRG) → 2° (Příslušenství cuneate nucleus → Cuneocerebellar tract → ICP → Přední lalok mozečku)

Doporučujeme:  Aspergerův syndrom

dolní končetina → 1° (orgán Golgiho šlachy) → 2° (Ventrální/přední spinocerebellární trakt→ SCP → Cerebelární vermis)

horní končetina → 1° (orgán Golgiho šlachy) → 2° (Rostral spinocerebellar tract → ICP → Cerebellum)

anat (n/s/m/p/4/e/b/d/c/a/f/l/g)/phys/devp

noco (m/d/e/h/v/s)/cong/tumr, sysi/epon, injr

proc, lék (N1A/2AB/C/3/4/7A/B/C/D)

anat(h/r/t/c/b/l/s/a)/phys(r)/devp/prot/nttr/nttm/ntrp

noco/auto/cong/tumr, sysi/epon, injr