Poruchy komunikace

Porucha komunikace je onemocnění nebo stav, který částečně nebo zcela brání lidské komunikaci. Vada může být v produkci, přijímání nebo pochopení komunikace. Zahrnují poruchy řeči a poruchy jazyka

Příklady poruch komunikace:

Doporučujeme:  Částečná hospitalizace