Prana

Prana (Dévanágarí: प्राण, prāna) je sanskrtské slovo, které znamená „dech“ a je chápáno jako životní, životodárná síla živých bytostí a životní energie ve všech přírodních procesech vesmíru. Je to ústřední pojem ve východní medicíně a józe, kde je chápáno, že proudí sítí jemných jemných kanálů zvaných nadi. Tři hlavní kanály jsou: ida, pingala a sushumna. Kanály ida a pingala prý korelují s levým a pravým uninostrilním dýcháním. Pokud Prana vstoupí do období povznesené, zesílené aktivity, jogická tradice označuje tuto fázi Prany jako Pranotthana (Sovatsky, 1998).
Její první výklad přišel v Upanišadech, kde je součástí světské, fyzické sféry, udržující tělo a matku myšlení a tím také mysl. Prana sužuje veškerou živou formu, ale sama není Atmou nebo individuální duší.

Populární chápání prány jako něčeho, co je stejné jako vzduch, by se dalo označit za nedorozumění nebo zjednodušení pojmu. Nesprávný předpoklad, že prána je dýchací vzduch, vychází z lidového chápání praxe pránájámy, v níž je ovládání prány dosaženo (zpočátku) ovládáním vlastního dýchání. Podle jogické filozofie je dech, neboli vzduch, pouze bránou do světa prány a jejího projevu v těle. V józe se pranájámové techniky používají k ovládání pohybu těchto životních energií v těle, což prý vede ke zvýšení vitality cvičícího. Praxe těchto technik však není triviální a Kason (2000) zmiňuje okolnosti, kdy pranájámové techniky mohou narušit rovnováhu lidského života. Možnost nepříznivých účinků vyplývajících z těchto technik proto nesmí být podceňována.

Prakticky lze pranu vysvětlit různými způsoby. Pocity hladu, žízně, horka, chladu atd. v těle by se podle tohoto světonázoru daly interpretovat jako pranické projevy. Veškeré fyzické pocity nebo energie, které vznikají nebo proudí v těle, by se také daly interpretovat jako důkaz, že prana působí. Přítomnost prany je prý to, co odlišuje živé tělo od mrtvého. Když člověk (nebo jakákoli jiná živá bytost, například zvíře) zemře, má se za to, že prana neboli životní síla opouští tělo jedním z několika otvorů.

Doporučujeme:  Úvahy o léčbě

Prana je také termín, který lze dále rozdělit do podkategorií, označovaných jako pranas. Podle hinduistické filozofie se jedná o základní principy energie a jemné schopnosti jedince, které udržují fyziologické procesy. V hinduistickém systému existuje pět ‚Pranas‘ neboli vitálních proudů: Prana, Apana, Vyana, Udana a Samana. Pranas tvoří druhou pochvu (kosa) lidské bytosti (která je v podstatě Atman nebo Já). Kosy jsou uvedeny níže.

Prana: Psychedelic Trance Act ve složení Andy Guthrie a Tsuyoshi Suzuki.