Pravidlo K

Co je nařízení K?

Klíčové způsoby

Jak funguje nařízení K

Regulace K je jednou z hrstky regulací Federálního rezervního systému. Regulace Federálního rezervního systému (Federal Reserve Regulations) jsou pravidla zavedená k regulaci praktik bankovních a úvěrových institucí. Z více než 30 regulací v rámci regulace Federálního rezervního systému je regulace K tou primární, která dohlíží na záležitosti týkající se mezinárodních a zahraničních transakcí a institucí. Primárním účelem většiny regulací je ochrana individuálních spotřebitelů před finančními praktikami, které jsou klamavé, potenciálně finančně škodlivé a/nebo porušují individuální práva na soukromí.

Nařízení K: Specifika

Podle Rady guvernérů Federálního rezervního systému upravuje nařízení K „mezinárodní bankovní operace amerických bankovních organizací a operace zahraničních bank ve Spojených státech“.  To zahrnuje postupy pro americké banky při zřizování zahraničních poboček a také investování do zahraničních organizací.

Nařízení K umožňuje korporacím, které jsou způsobilé podle Edge Act, účastnit se široké škály globálních bankovních praktik. Umožňuje také domácím bankám vlastnit celé nefinanční zahraniční podnikatelské subjekty. Požadavky na rezervy jsou podle tohoto statutu uloženy také korporacím podle Edge Act.

Nařízení K je jako komplexní mezinárodní bankovní regulace rozděleno do čtyř hlavních částí:

Doporučujeme:  Face Value