Přenocování Index Swap

Co je to Overnight Index Swap?

Indexovým swapem se rozumí zajišťovací kontrakt, ve kterém si strana k určenému datu vymění předem určený peněžní tok s protistranou. Jako dohodnutá směna pro jednu stranu tohoto swapu se používá dluhový, akciový nebo jiný cenový index.

Jednodenní index swap používá index jednodenních sazeb, jako jsou sazby federálních fondů nebo London Interbank Offered Rate (LIBOR). Indexové swapy jsou specializované skupiny konvenčních swapů s fixními sazbami, jejichž podmínky lze stanovit od tří měsíců do více než jednoho roku.

Klíčové způsoby

Jak funguje noční Index Swap?

Jednodenní index swap označuje úrokový swap, jehož součástí je výměna jednodenní sazby za pevnou úrokovou sazbu. Jednodenní index swap používá jako podkladovou sazbu pro pohyblivou část index jednodenní sazby, jako je sazba federálních fondů, zatímco pevná část by byla stanovena sazbou dohodnutou oběma stranami. Úrok z části jednodenní sazby swapu se započítává a vyplácí ke dni nastavení, přičemž pevná část se započítává do hodnoty swapu pro každou stranu.

Současná hodnota plovoucího ramene (PV) je určena buď složením jednodenní sazby, nebo geometrickým průměrem sazby za dané období.

Jak vypočítat noční Index Swap

Při výpočtu dolarového prospěchu banky z použití jednodenního indexového swapu se uplatňuje osm kroků.

Doporučujeme:  Lidské zdroje (HR)