Přerušovaná stimulace fosforu

Intermitentní fotostimulace (IPS) je v medicíně forma [[]vizuální stimulace]] používaná ve spojení s elektroencefalografií k vyšetření anomální mozkové aktivity vyvolané specifickými vizuálními podněty, jako jsou blikající světla nebo obrazce.

IPS a EEG se často používají k diagnostice stavů, jako je fotosenzitivní epilepsie. Tento obor je relativně nový a podrobnosti o použití IPS nebyly příliš standardizovány. IPS se často používá ve spojení s dalšími kontrolovatelnými generátory vizuálních podnětů, jako je například nízkoúrovňová vizuální stimulace LLVS.

Fotická stimulace může být také použita k vyvolání myoklonu, zejména kortikálního reflexu myoklonu, pokud je přítomen ve fotosenzitivních formách.

IPS může být použit ke stimulaci zrakového systému u pacientů s amblyopií. Tento systém používá vizuální podnět, který je obvykle červené barvy s frekvencí asi 4 Hz ke stimulaci nervové dráhy mezi sítnicí a zrakovou kůrou. Cílem je zlepšit zrakovou ostrost amblyopického (líného) oka.

Doporučujeme:  Elektronické plynulosti zařízení