Příspěvek na výdělek

Co je příspěvek na výdělek?

Jinými slovy, jedná se o základní částku, kterou musí mít zákazník na svém vkladovém účtu na požádání, aby se vyhnul narůstajícím měsíčním poplatkům za služby.

Klíčové způsoby

Jak výdělky Příspěvky fungují

ECR a příplatky k výdělku umožňují bankám snižovat provozní náklady a zároveň minimalizovat poplatkovou zátěž pro zákazníka. Zákazníkům dále umožňují udržovat přístup ke svým likvidním aktivům po celý bankovní den. Příspěvky k výdělku také umožňují bankám udržovat určitou úroveň likvidity za účelem zmírnění finančních rizik.

Abychom pochopili, jak se výše příspěvku na výdělek vypočítává, podívejme se na příklad společnosti F. Společnost F má vkladový účet na požádání u banky X. Banka X použije svou ECR pro stanovení výše příspěvku na výdělek na tento účet. ECR vezme v úvahu sazbu, kterou společnost F využívá služeb banky, a poté vypočítá výše příspěvku na výdělek na tento účet denně. ECR je obvykle založena na procentním podílu třináctitýdenních sazeb pokladničních poukázek.

Jak firemní zákazníci používají výdělky Příspěvky

Vzhledem k tomu, že každá banka si stanovuje svůj vlastní příspěvek na výdělek, může se výše uvedeného příspěvku u jednotlivých bank hodně lišit. Jednotliví zákazníci se musí rozhodnout, jak nejlépe využijí příspěvek na výdělek své banky. Účty s vysokými zůstatky mívají vyšší příspěvky na výdělek, což se může promítnout do nižších poplatků za bankovní služby pro majitele účtu.

Výsledkem je, že firemní zákazníci se musí rozhodnout, zda se chtějí vyhnout bankovním poplatkům tím, že budou mít velké zůstatky na vkladových účtech na požádání, nebo maximalizovat provozní efektivitu tím, že využijí hotovost, kterou mají k dispozici, a zaplatí bankovní poplatky. Obvykle se firemní zákazníci snaží najít rovnováhu mezi tím, že mají k dispozici hotovost, kterou potřebují na provozní výdaje, a minimalizací poplatků za vedení účtu prostřednictvím příspěvku na výdělek.