Protinávrh

Protiklad má v psychologii dva významy.

Obecně se používá k označení návrhu, který byl učiněn proti dříve učiněnému návrhu.

Zejména se v Piagetově teorii odkazuje na zpochybnění tvrzení o pravdě u dětí. V tomto případě je protinávrh proveden proto, aby se vyzkoušelo, jak silná je víra dítěte, a aby se zjistilo, zda je schopno své tvrzení obhájit.

Doporučujeme:  Suprachiasmatické jádro