Proto-jazyk (glottogony)

Absolutní protojazyk, jak jej definoval lingvista Derek Bickerton, je primitivní formou komunikace, která postrádá:

Povaha protojazyka „já Tarzan, ty Jane“ v tomto posledním smyslu je patrná v pidginzích, některých rysech jazyka raného dětství a v jazyce dospělých, kteří byli během kritického období zbaveni jazyka (jako například divoké dítě Džin). Derek Bickerton naznačuje, že jazyk se vyvinul z tohoto druhu protojazyka v lingvistickém „velkém třesku“. Ale viz také argumenty Terrence Deacona v jeho knize Symbolické druhy pro radikálně odlišný úhel pohledu.

Výuka zvířat · Zvířecí jazyk · Poznávání zvířat · Bioakustika · Etologie · Evoluční lingvistika · FOXP2 · Původ jazyka · Proto-jazyk

Ptačí píseň · Mluvící ptáci · Velký opičí jazyk (jerkština)

Seznam komunikativních ptáků · Seznam komunikativních opic · Slon Kosík

Doporučujeme:  Behaviorismus