Proxy materiály

Co jsou Proxy materiály?

Klíčové způsoby

Pochopení Proxy materiály

Proxy materiály podle předpisů SEC ilustrují konkrétní informace o společnosti, takže investoři mají jasnou představu o postupech, kterými se mají za určitých okolností řídit.Proxy materiály společnosti musí například uvádět, zda existuje standardní postup, kterým se akcionáři obracejí na představenstvo, a pokud žádný neexistuje, musí proxy materiály uvádět konkrétní důvody, proč takový postup neexistuje. Vyžaduje, aby veřejně obchodované společnosti každoročně poskytovaly akcionářům relevantní materiály, z nichž některé nastiňují, jak společnost funguje, hlasovací postupy, počty nesplacených akcií, odměny vedoucích pracovníků a složení představenstva, mimo jiné relevantní informace.

Další informace nalezené v proxy materiálech popisují management, návrhy akcionářů a základní informace, které mohou akcionářům pomoci při vzdělaném hlasování.

Od roku 2009 SEC vyžaduje, aby všechny veřejně obchodované společnosti zveřejňovaly proxy materiály na svých internetových stránkách pro vztahy s investory.

Pokyny k hlasování o proxy

Doporučujeme:  Cornelius Castoriadis