Průřezové údaje

Průřezové údaje ve statistice a ekonometrii jsou typem jednorozměrného datového souboru. Průřezové údaje se týkají údajů shromážděných pozorováním mnoha subjektů (jako jsou jednotlivci, firmy nebo země/regiony) ve stejném časovém okamžiku nebo bez ohledu na rozdíly v čase. Analýza průřezových údajů obvykle spočívá ve srovnání rozdílů mezi subjekty.

Průřezová data se liší od dat časových řad, která sledují změny jednoho subjektu v průběhu času. Další varianta, panelová data (nebo data průřezových časových řad (TSCS), kombinuje obojí a zkoumá více subjektů a to, jak se mění v průběhu času. Panelová analýza používá panelová data ke zkoumání změn proměnných v průběhu času a rozdílů proměnných mezi subjekty.

Doporučujeme:  Chromaticita