Psychologické hodnocení

Situace vyžadující psychologické hodnocení

V prostředí duševního zdraví přechází psychologické hodnocení do multidisciplinárního procesu hodnocení spolu s psychiatrickým hodnocením a ošetřovatelským hodnocením a příspěvky od ostatních odborníků. To pomáhá

Uchazeči o citlivá pracovní místa, jako jsou místa v rozvědce nebo jiná pracovní místa nakládající se státním tajemstvím, mohou být požádáni, aby se podrobili psychologickému vyšetření, než mohou být zaměstnáni, i když obvykle je mnohem důležitější prověrka spolehlivosti.

Soudy mohou nařídit hodnocení způsobilosti žalovaného k určení způsobilosti stanout před soudem. Obhajoba v nepříčetnosti také obvykle vyžaduje, aby se žalovaný podrobil psychologickému forenznímu hodnocení.

Psycholog nebo příbuzný licencovaný odborník začne kladením otázek hodnocené osobě někdy, ale ne vždy. V psychologických hodnoceních je často součástí hodnocení podávání standardizovaných psychologických testů a rozvrhů pohovorů buď psychologem, nebo někým, na koho psycholog dohlíží.
V klinickém prostředí může psycholog vést psychodignostický pohovor nebo [[strukturovaný klinický pohovor.

Ve většině případů vede proces psychologického hodnocení k vyhotovení psychologického posudku

Doporučujeme:  Tržiště zdravotního pojištění ACA