Rehypothekce

Co je Rehypothecation?

Rehypotekace je praxe, kdy banky a makléři používají pro své vlastní účely aktiva, která byla složena jako zajištění jejich klienty. Klienti, kteří povolí rehypotekaci svého zajištění, mohou být odškodněni buď nižšími náklady na půjčku, nebo slevou z poplatků. V typickém příkladu rehypotekace jsou cenné papíry, které byly složeny s hlavním makléřem jako zajištění zajišťovacím fondem, použity makléřem k podpoře vlastních transakcí a obchodů.

Klíčové způsoby

Rehypothekce

Pochopení Rehypothekce

Rehypotekace nastává, když věřitel použije aktivum, které mu dlužník poskytl jako zástavu na dluh, a použije jeho hodnotu na pokrytí svých vlastních závazků. Za tímto účelem může mít věřitel přístup k různým aktivům, která mu byla přislíbena jako zástava, včetně hmotných aktiv a různých cenných papírů.

Prvky rekonstrukce a hypotekace

Rehypotekace nastává, pokud zákazník nechá u makléře určitý počet cenných papírů jako vklad, nejčastěji na maržovém účtu, a makléř pak tyto cenné papíry použije jako zástavu na marži na svém vlastním maržovém účtu nebo jako zajištění úvěru.

Hypotekace nastává, když dlužník slíbí právo na aktivum jako formu zástavy výměnou za finanční prostředky. Jeden častý příklad nastává na primárním trhu s bydlením, kdy dlužník používá dům, který si kupuje, jako zástavu pro hypoteční úvěr.

I když dlužník uplatňuje určitou míru vlastnictví nemovitosti, věřitel může aktivum zabavit, pokud platby neproběhnou tak, jak je požadováno. Podobné situace nastávají u jiných zajištěných úvěrů, jako je úvěr na vozidlo, a také při zřizování maržových účtů na podporu jiných obchodních akcí.

Při rehypotekaci bylo dotyčné aktivum přislíbeno instituci mimo původní záměr dlužníka.

Pokud například část nemovitosti funguje jako zástava u hypotečního úvěru a věřitel zastavuje aktivum jiné finanční instituci výměnou za úvěr, v případě úpadku hypotečního věřitele může druhá finanční instituce uplatnit nárok na nemovitost.