Riziko obchodování s hlukem

Co je hluk obchodníka riziko?

Riziko hlukového obchodníka je forma investičního rizika spojeného s rozhodnutími takzvaných hlukových obchodníků – nekvalifikovaných, neinformovaných nebo začínajících maloobchodních obchodníků, kteří se účastní trhu a jsou do značné míry následovníci trendů, emocionální a nedisciplinovaní. Tito obchodníci mohou vytvářet cenovou volatilitu a dělat zjevně iracionální rozhodnutí nebo chyby, které mohou ovlivnit ceny na úkor profesionálních nebo dobře informovaných obchodníků.

Čím vyšší je volatilita tržní ceny konkrétního cenného papíru, tím větší bývá související hluk, protože ty mohou přilákat nejvíce začínajících obchodníků.

Klíčové způsoby

Pochopení rizika obchodování s hlukem

Obchodník s hlukem je obecný termín používaný k popisu obchodníků nebo investorů, kteří činí rozhodnutí ohledně obchodů s nákupem a prodejem na trzích cenných papírů bez podpory odborného poradenství nebo pokročilé základní nebo technické analýzy. Obchodování obchodníků s hlukem bývá impulzivní a založené na iracionální nevázanosti nebo emocích, jako je strach nebo chamtivost. Tito investoři obvykle sledují trendy, vykazují stádní chování a přehnaně reagují na dobré i špatné zprávy.

Riziko obchodníka s hlukem popisuje negativní vliv takového iracionálního nebo neinformovaného obchodování na jinak zdravou investiční analýzu cenného papíru. Stejně jako začínající hráč pokeru může dělat objektivně iracionální nebo neobvyklé pohyby, které mohou zmást úspěch profesionálního hráče, tak i převaha obchodníků s hlukem může zasahovat do profesionálních obchodníků na trhu.

Výzkumníci zabývající se behaviorálním financováním se pokusili toto riziko izolovat, aby vysvětlili a využili sentiment většiny investorů. Předpokládá se, že riziko hluku obchodníků se snadněji vyskytuje u akcií společností s malou tržní kapitalizací, ale bylo zjištěno i u společností se střední a velkou tržní kapitalizací.

S tím, jak média pumpují stále více obsahu, se také objevuje více hlavních rizik pro akcie a trhy. Hluk může někdy hýbat akciemi a trhy v krátkodobém horizontu. Je však důležité si uvědomit, že určitý hluk je určen k rozdmýchávání emocí. Emoce obvykle nejsou dobrým ukazatelem pro investory.

Doporučujeme:  Veřejný klíč

Kategorie obchodníků, kteří jsou obvykle stereotypně označováni za obchodníky s hlukem, zahrnuje nováčky, lovce trendů a ty, kteří obchodují především na základě technické analýzy.

Příklad rizika obchodování s hlukem

Například informovaný obchodník může mít model, který naznačuje, že hodnota akcií XYZ je 10 dolarů, ale kvůli špatné zprávě v médiích jsou nyní akcie prodány obchodníky s hlukem a obchodování s akciemi kleslo na 8 dolarů. Chytrý analytik se domnívá, že negativní zpráva by měla pouze posunout očekávanou hodnotu dolů na 9,90 dolarů, ale navzdory tomu obchodníci s hlukem ovládají tržní aktivitu, alespoň v krátkodobém horizontu. Toto riziko znamená, že i dobře informovaní nebo racionální obchodníci mohou být podkopáni iracionalitou davu.

Zároveň platí, že pokud je trpělivý investor chytrých peněz schopen pochopit riziko obchodování s hlukem, může nakoupit akcii, když je na 8 dolarech, s jistotou, že by měla brzy růst.

Je-li riziko obchodníka s hlukem pro konkrétní akcii vysoké, může vydání dobrých zpráv týkajících se konkrétní společnosti ovlivnit více obchodníků s hlukem, aby akcii koupili, a uměle tak nafouknout její tržní hodnotu.