Riziko příhody

Co je riziko příhody

Klíčové způsoby

Pochopení rizika událostí

Riziko událostí může odkazovat na několik různých typů událostí, ale obecně může být klasifikováno jako jeden z následujících:

Minimalizace rizika příhody

Doporučujeme:  Bodové procesy