Roger Thomas Lennon

Roger Thomas Lennon vyvinul zpravodajská opatření pro armádu (skupinově řízené testy s názvem Armádní alfa (pro literáty) a Armádní beta (pro negramotné). Arthur Sinton Otis je dále vyvinul, aby zlepšil efektivitu nákladů a času ve srovnání s testem vyvinutým Alfredem Binetem (1857-1911), který byl řízen individuálně. Vzhledem k tomu, že testy byly prováděny ve formátu s více možnostmi a byly prováděny ve skupinách, 1,7 milionu rekrutů z první světové války podstoupilo Armádní alfa test. Výsledky byly zveřejněny v roce 1921 a zahrnovaly relativní výkonnost rekrutů různého národního původu.

Byl doktorandem pod vedením Lewise Termana.

Lennon (1916–1986) byl jednatelem a vedoucím testovací divize Harcourta Brace Jovanoviche a také předsedou jedné z jejích dceřiných společností, The Psychological Corporation. Později se stal starším viceprezidentem vydavatelství. Do důchodu odešel v roce 1981 jako spolupracovník předsedy.

Doporučujeme:  FMRFamidum