Sacharidový katabolismus

Sacharidový katabolismus je rozložení sacharidů na menší jednotky. Empirický vzorec pro sacharidy, stejně jako u jejich monomerních protějšků, je CX(H2YOY). Sacharidy doslova procházejí spalováním, aby získaly velké množství energie ve svých vazbách. Přečtěte si více o mitochondriích, abyste se dozvěděli více o reakci a o tom, jak je její energie zajištěna v ATP.

Existují různé druhy sacharidů, jedná se o polysacharidy (např. škrob, amylopektin, glykogen, celulóza), monosacharidy (např. glukóza, galaktóza, fruktóza, ribóza) a disacharidy (např. maltóza, laktóza).

Glukóza reaguje s kyslíkem v následující redoxní reakci, C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O, oxid uhličitý a voda jsou odpadním produktem a chemická reakce je exotermická.

Doporučujeme:  Rozdělení chí-kvadrát