Sazebník daní

Co je to daňový sazebník?

Daňový sazebník je daňový sazebník, který používají daňoví poplatníci fyzických nebo právnických osob ke stanovení svých odhadovaných splatných daní. Sazebník stanoví daňové sazby pro dané rozmezí zdanitelných příjmů, jakož i pro konkrétní zdanitelné okolnosti. Daňový sazebník se také nazývá sazebník sazeb nebo daňový sazebník sazeb.

Jak fungují daňové plány

Existují čtyři hlavní daňové plány, které používá berní úřad (IRS), na základě stavu podání fyzické osoby:

Hlavní daňové řády mají jasně stanovené hranice příjmů a ukazují, které daňové sazby platí nad a pod těmito hodnotami. Sazební řády pro rok 2018 jsou:

Sazebníky daní za rok 2018

Klíčové způsoby

Další daňové sazebníky

Příloha L se používá pro ty, kteří podávají formulář 990 nebo formulář 990-EZ, aby poskytli informace o finančních transakcích a ujednáních mezi organizací, která podávala formuláře a diskvalifikovanými osobami podle paragrafu 4958, nebo jinými zainteresovanými osobami. Příloha L se také používá jako způsob, jak odlišit členy řídícího orgánu organizace jako nezávislé členy.

Plán D je jedním z mnoha plánů připojených k U.S. Daň z příjmu fyzických osob Formulář 1040, které musíte vyplnit, aby vykázala všechny zisky nebo ztráty, které si uvědomíte z prodeje svých kapitálových aktiv.Vaše kapitálová aktiva jsou v podstatě všechno, co vlastníte a používat pro potěšení nebo investiční účely. Kapitálová aktiva, které jste s největší pravděpodobností vykázat na Plán D jsou akcie, dluhopisy a domy, které prodáváte.

Investoři mohou najít všechny federální daňové listiny na webových stránkách IRS, www.irs.gov.

Doporučujeme:  Expozice transakcím