SEC formulář F-3

Co je SEC formulář F-3?

SEC Form F-3 je regulatorní zkrácený formulář pro registraci cenných papírů, který používají zahraniční soukromí emitenti, kteří splňují určitá kritéria. V případě potřeby musí být tento formulář, známý také jako „Registrační prohlášení“, podán Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) v souladu se zákonem o cenných papírech z roku 1933.

Klíčové způsoby

Pochopení formuláře SEC F-3

Zahraniční soukromí emitenti, kteří mají veřejný float (tj. globální tržní kapitalizaci) vyšší než 75 milionů dolarů a kteří vykázali podle zákona o burzách cenných papírů z roku 1934 minimálně po dobu jednoho roku, jsou povinni podat formulář F-3. Používá se také způsobilými zahraničními soukromými emitenty k registraci nabídek cenných papírů nekonvertibilního investičního stupně.

Formulář F-3 umožňuje SEC dosáhnout cílů zákona o cenných papírech z roku 1933, tedy zajistit investorům přístup k důležitým informacím o nabízených cenných papírech. Vytvoření úplného obrazu zvyšuje transparentnost a mělo by pomoci zabránit podvodům při prodeji nabízených cenných papírů.

Zákon o cenných papírech, často označovaný jako „pravda v cenných papírech“, byl přijat americkým Kongresem po krachu na burze v roce 1929. Formulář F-3 a další formuláře jsou podávány s cílem poskytnout základní fakta o cenných papírech společnosti při jejich registraci.

Požadavky na SEC formulář F-3

Podle zákona o cenných papírech musí společnost splnit určité podmínky, aby mohla pro registraci používat formulář F-3. Žadatelé o registraci musí mít buď třídu cenných papírů registrovanou podle § 12 písm. g) zákona o cenných papírech, také nazývaného burzovní zákon, nebo musí mít povinnost podávat zprávy podle § 15 písm. d) a musí předložit alespoň jednu výroční zprávu na formuláři 20-F, formuláři 10-K nebo formuláři 40-F – jak požaduje burzovní zákon.

Žadatelé o registraci nesmí opomenout vyplatit žádné dividendy nebo propadající se splátky na přednostní akcie, ani být v prodlení se splátkami za vypůjčené peníze nebo s jakýmkoli dlouhodobým pronájmem. Je-li žadatel o registraci většinově vlastněnou dceřinou společností, nabídky cenných papírů mohou být rovněž zapsány na formuláři F-3 – za předpokladu, že dceřiná společnost splňuje nezbytné řady požadavků na způsobilost.

Doporučujeme:  Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM)

Požadavky na transakce

Nabídky cenných papírů uskutečněné žadateli o registraci, které splňují určité transakční podmínky, mohou k registraci použít také tento formulář. To zahrnuje primární nabídky cenných papírů za hotovost uskutečněné žadatelem o registraci nebo jménem žadatele o registraci, pokud souhrnná celosvětová tržní hodnota kmenového kapitálu činí ekvivalent 75 milionů dolarů nebo více.

Primární nabídky nepřevoditelných cenných papírů mohou být také registrovány, pokud žadatel o registraci do 60 dnů od podání registračního prohlášení vydal nepřevoditelné cenné papíry v hodnotě nejméně jedné miliardy dolarů – nezahrnuje kmenové akcie za tři předchozí roky – nebo nesplacené nepřevoditelné cenné papíry v hodnotě nejméně 750 milionů dolarů. Vztahuje se také na dceřinou společnost ve stoprocentním vlastnictví nebo na většinově vlastněnou provozní společnost realitního investičního fondu (REIT), která se kvalifikuje jako známý ostřílený emitent.