Seznam diagnostických klasifikačních a hodnotících stupnic používaných v psychiatrii

Následující diagnostické systémy a hodnotící stupnice se používají v psychiatrii a klinické psychologii.

Nástroje pohovoru využívající výše uvedená kritéria

Další informace viz ADHD

Další informace viz Autismus Spectrum

Další informace viz Úzkostné poruchy

Demence a kognitivní poruchy

Další informace viz Demence

Další informace viz Disociace (psychologie)

Další informace najdete na Ratingových stupnicích pro depresi

Další informace viz Poruchy příjmu potravy

Mánie a bipolární porucha

Další informace viz mánie a bipolární porucha

Poruchy osobnosti a osobnosti

Pro další informace viz Osobnost a porucha osobnosti

Schizofrenie a psychóza

Další informace viz Schizofrenie, Psychóza

Doporučujeme:  Školení sociálních dovedností