Seznam postižených

Zdravotně postižená osoba je osoba, která trpí onemocněním zvaným postižení, které narušuje její schopnost vykonávat jednu nebo více činností každodenního života. Například pohyb (uvnitř a venku), oblékání, komunikace s ostatními.

Tato definice je založena na definici uvedené v zákoně o zdravotně postižených z roku 1990. Odpovídající britskou legislativou je zákon o diskriminaci zdravotně postižených z roku 1995.

Doporučujeme:  Index vzdělávacích článků