skřípavý hlas

V lingvistice je vrzavý hlas (někdy nazývaný laryngealizace, pulzní fonace, vokální fry nebo glotální fry) zvláštní druh fonace, při které jsou arytenoidní chrupavky v hrtanu přitahovány k sobě; v důsledku toho jsou hlasivky poměrně pevně stlačeny a stávají se relativně ochablými a kompaktními. Nepravidelně vibrují rychlostí 20-50 pulzů za sekundu, asi dvě oktávy pod frekvencí normálního vyslovování, a proudění vzduchu glotami je velmi pomalé. Ačkoli se však může objevit vrzavý hlas s velmi nízkým tónem, jako na konci dlouhé intonační jednotky, může se objevit s jakýmkoliv tónem.

Mírný stupeň laryngealizace, vyskytující se například v některých korejských souhláskách, se nazývá „stiff voice“. Dánský prosodický rys stød je příkladem formy laryngealizace, která má fonemickou funkci. Vrzavý hlas je rozšířený také v angličtině, jak se mluví na pacifickém severozápadě Spojených států.

Ladefoged, Peter (1996). The Sounds of the World’s Languages, Oxford: Blackwell. ISBN 0-631-19814-8.

Doporučujeme:  Kortex