Sociální záchranná síť

Sociální záchranná síť je termín používaný k popisu souboru služeb poskytovaných státem (jako jsou sociální dávky, podpora v nezaměstnanosti, všeobecná zdravotní péče, útulky pro bezdomovce a možná i různé dotované služby, jako je tranzit), které brání každému jednotlivci upadnout do chudoby nad určitou úroveň.

Praktickým příkladem fungování záchranné sítě by byla matka samoživitelka s několika dětmi, která by nemohla pracovat. Tím, že dostane od vlády peníze na podporu svých dětí, spolu s všeobecnou zdravotní péčí a bezplatným vzděláním, může dát svým dětem větší šanci stát se úspěšnými členy společnosti, než aby se ocitly v beznaději extrémní chudoby.

Srovnání systémů je nekonečné a mezi nejčastější patří ty mezi Kanadou a Spojenými státy, vzhledem k jejich blízkosti. Zastánci silné sociální záchranné sítě tvrdí, že tyto programy mají za následek mnohem nižší míru kriminality a obecně nižší míru chudoby v kanadských městech, a to je přínosem pro všechny. Detraktoři tvrdí, že právě tyto programy nejsou příčinou nižší kriminality v Kanadě; dvě běžně navrhované alternativy jsou odlišná kultura a přísnější zákony o zbraních.

Doporučujeme:  Futures Pack