Spánek a velikost těla

Periodicita spánkového cyklu silně koreluje s velikostí těla jak mezi jednotlivými druhy, tak i uvnitř nich. To může souviset s požadavky termoregulace. Během klidného spánku termoregulační mechanismy fungují normálně, ale během aktivního spánku nedochází k žádné reakci na tepelný stres. To by mohlo mít vážné důsledky pro malá zvířata (viz gigantotermie), jejichž tělesná teplota je díky menší tepelné kapacitě snadněji ovlivnitelná okolní teplotou. Menší zvířata mají tedy zpravidla kratší období aktivního spánku, který končí dříve, než se stanou tepelně ohroženými.

Doporučujeme:  Dysestezie vlasové pokožky