Specialista

Co je specialista?

Kdysi byl termín specialista používaný newyorskou burzou (NYSE) pro označení člena burzy, který vystupoval jako tvůrce trhu, aby usnadnil obchodování s danou akcií. NYSE nyní tyto osoby označuje jako určené tvůrce trhu (DMM).

Klíčové způsoby

Pochopení specialisty

Povinnosti specialisty v minulosti byly velmi podobné povinnostem, které vykonával dnešní určený tvůrce trhu (DMM) na newyorské burze (NYSE). Specialista vedl inventuru určité akcie, zveřejňoval nabídkové a poptávkové ceny, řídil limitní příkazy a prováděl obchody. Pokud došlo k velkému posunu v poptávce na straně nákupu nebo prodeje, specialista zakročil a rozprodal vlastní inventuru jako způsob, jak řídit velké pohyby a uspokojit poptávku, dokud se rozdíl mezi nabídkou a poptávkou nezmenšil.

Většina specialistů obchodovala s pěti až deseti akciemi najednou v daný den obchodování. Na každou akcii obvykle připadal jeden specialista, který byl připraven zasáhnout a nakoupit nebo prodat tolik akcií, kolik bylo potřeba k zajištění spravedlivého a řádného trhu s tímto cenným papírem. Každý specialista měl určité místo na podlaze burzy, nazývané obchodní stanoviště, kde docházelo k nákupu a prodeji akcií. Podlahoví obchodníci, kteří jednali jménem zákazníků, kteří akcie kupovali a prodávali, se shromáždili kolem obchodního stanoviště specialisty, aby se dozvěděli nejlepší nabídku a požádali o nabídku cenného papíru nebo akcie. Specialisté prováděli obchod, když se nabídky a poptávky shodovaly.

Role specialistů

Specialisté také kupovali nebo prodávali akcie na vlastní účet, když dosáhly určité ceny. Pokud byla nabídka obchodníka na nejnižší úrovni hluboko pod požadovanou cenou, ale pak se mezera zúžila na příznivější úroveň, mohl specialista vyplnit objednávku.

Před otevřením burzy pro den obchodování se specialisté také pokoušeli najít férovou otevírací cenu pro akcii v tom, co bylo známé jako otevírací rotace. Pokud specialista nemohl najít férovou otevírací cenu, mohli by v rámci své celkové role oddálit obchodování na konkrétní akcii.

Doporučujeme:  Thiopental

Specialisté museli plnit i další významné role. Specialisté působili jako dražitelé, aby makléřům ukázali nejlepší nabídky a nabídky. Specialisté také průběžně aktualizovali makléře na podlaze, aby působili jako katalyzátor nákupu a prodeje. Objednávali jménem makléřů a objednávali pro zákazníky přednostně před svými vlastními. Navzdory všem těmto povinnostem počet specialistů v průběhu času klesal, a to díky elektronickému obchodování.

Newyorská burza (NYSE) začala 17. května 1792, když 24 newyorských obchodníků a burzovních makléřů podepsalo dohodu z Buttonwoodu před 68 Wall Street pod stromem z buttonwoodu.

Zvláštní úvahy

Kdysi zaměstnávala většinu specialistů na půdě NYSE hrstka prominentních specializovaných firem v New Yorku. Tyto firmy měly obrovský vliv na obchodní aktivity, což vedlo některé kritiky ke zpochybňování míry dohledu nad těmito mocnými firmami.

30. března 2004 americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) oznámila, že uzavřela dohodu s pěti specializovanými firmami NYSE kvůli porušování federálních zákonů o cenných papírech. NYSE a SEC vyšetřovaly těchto pět specializovaných firem a zjistily, že mezi lety 1999 a 2003 tyto firmy porušovaly federální zákony o cenných papírech tím, že prováděly příkazy k účtům dealerů před veřejnými objednávkami zákazníků.

Tímto jednáním firmy nezákonně profitovaly z obchodních příležitostí na úkor svých veřejných zákazníků. Ve stížnosti se uvádělo, že firmy porušily svou povinnost sloužit jako zástupci pro své veřejné objednávky zákazníků. V mnoha případech dostávali veřejní zákazníci nižší ceny plnění nebo jejich objednávky nebyly nikdy naplněny.

Pět firem sice obvinění ani nepřiznalo, ani nepopřelo, ale vyrovnání po nich vyžadovalo zaplacení více než 240 milionů dolarů pokut a vrácení peněz. Firmy se také dohodly, že provedou opatření ke zlepšení svých systémů a postupů pro dodržování předpisů.