Spinoretický trakt

Spioretikulární trakt je vzestupná dráha v bílé hmotě míchy, umístěná těsně k postrannímu spinothalamickému traktu. Trakt je od míchy—přes retikulární formaci—až po thalamus.

je zodpovědný za celkovou reakci související s bolestí, jako je probouzení, afektivní a vegetativní funkce

Doporučujeme:  Míra sebevražd