Standard rozpoznání poruchy

Pozn. Výše uvedené normy vycházejí z Etického kodexu a kodexu chování vydaného společností BPSin 2006.

Doporučujeme:  Konspecificita