State Trait Anxiety Inventory

State-Trait Anxiety Inventory (STAI) vyvinuli C D Spielberger a R L Gorsuch a vydalo ji v roce 1983 nakladatelství Consulting Psychologists Press jako měřítko úzkosti. Nyní ji distribuuje společnost Mind Garden, Inc.

Spielberger, stejně jako Raymond Cattell a další před ním, dělal pojmové rozlišení mezi chronickou nebo povahovou úzkostí (obecný sklon k úzkosti) a dočasnou nebo stavovou úzkostí (dočasný stav různé intenzity). Pro měření těchto pojmů vytvořil State Trait Anxiety Inventory.

Spielberger, C D Gorsuch, R L (1983). Manual for the State-trait anxiety inventory (form Y) („self-evaluation questionnaire“). Palo Alto, CA : Consulting Psychologists Press. OCLC: 12352189

Webový bodovací nástroj pro STAI formulář Y (byl použit ve výzkumu).

Doporučujeme:  Fyzická atraktivita