akcionář

Transakce spřízněných stran

Co je transakce se spřízněnou stranou? Termínem transakce se spřízněnou stranou se rozumí obchod nebo ujednání uzavřené mezi dvěma stranami, které spojuje již existující obchodní vztah nebo společný zájem. Společnosti často vyhledávají obchodní obchody se stranami, s nimiž jsou obeznámeny nebo mají společný zájem. Ačkoli jsou transakce se spřízněnými stranami samy o sobě legální, mohou …

Transakce spřízněných stran Pokračovat ve čtení »

Dilutivní akvizice

Co je to Dilutivní akvizice? Ředící akvizice je převzatá transakce, která snižuje zisk nabyvatele na akcii (EPS) prostřednictvím nižšího (nebo záporného) příspěvku ze zisku nebo v případě, že nabývající společnost potřebuje vydat další akcie, aby zaplatila akvizici. Klíčové způsoby Pochopení Dilutivní akvizice Akvizice nebo fúze obvykle zahrnuje kombinaci dvou nebo více společností. Společnosti provádějí akvizice …

Dilutivní akvizice Pokračovat ve čtení »

Následná nabídka

Co je to následná nabídka? Termín následná nabídka se vztahuje na vydání dalších akciových podílů poté, co společnost již vstoupila na burzu prostřednictvím primární veřejné nabídky akcií (IPO). Následné nabídky jsou tedy učiněny společnostmi, které jsou již veřejně obchodovány, nebo stávajícím akcionářem. Tyto nabídky jsou běžně učiněny na burze prostřednictvím sekundárního trhu, zejména jsou-li nabídnuty …

Následná nabídka Pokračovat ve čtení »

Firemní finance

Co je firemní finance? Financování podniků se často týká maximalizace hodnoty akcionářů prostřednictvím dlouhodobého a krátkodobého finančního plánování a realizace různých strategií. Aktivity v oblasti financování podniků sahají od kapitálových investic až po daňové aspekty. Klíčové způsoby Firemní finance Pochopení firemních financí Oddělení podnikových financí jsou pověřena řízením a dohledem nad finančními aktivitami a rozhodnutími …

Firemní finance Pokračovat ve čtení »

Článek 10b5-1

Co je pravidlo 10b5-1? Pravidlo 10b5-1, vytvořené Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC) v roce 2000, umožňuje zasvěceným osobám veřejně obchodovaných korporací vytvořit obchodní plán pro prodej akcií, které vlastní. Jedná se o upřesnění pravidla 10b-5 (někdy psáno jako pravidlo 10b5), vytvořeného podle zákona o cenných papírech a burzách z roku 1934, který je …

Článek 10b5-1 Pokračovat ve čtení »

Stagger System

Co je Stagger System? Stupňový systém (anglicky stagger system) je způsob volby představenstva společnosti, který v jednom roce postaví ke znovuzvolení pouze část představenstva, na rozdíl od systému, kdy všichni členové představenstva každoročně kandidují ke znovuzvolení. Klíčové způsoby Pochopení systému Stagger Systémy stupňů jsou běžnou praxí ve Spojených státech. Každá skupina ředitelů spadá do určité …

Stagger System Pokračovat ve čtení »

Podíly na výkonu

Co jsou podíly na výkonu? Výkonnostní akcie, jako forma akciové kompenzace, jsou příděly akcií společnosti poskytnuté manažerům a vedoucím pracovníkům pouze v případě, že jsou splněna určitá výkonnostní kritéria pro celou společnost, například cíle zisku na akcii (EPS). Výkonnostní akcie jsou určeny k tomu, aby řídící tým společnosti upřednostnil činnosti, které pozitivně ovlivňují hodnotu akcionářů. …

Podíly na výkonu Pokračovat ve čtení »

Raider

Co je to Raider? Raider je investor, který se snaží vymáčknout rychlý zisk z krachujících a podhodnocených společností. Vyzbrojeni hlubokými kapsami a spoustou finanční podpory nakupují dostatečně velké podíly v těchto společnostech, aby jim dali významná hlasovací práva a pak tento vliv využívají k přijetí nových opatření ke zvýšení hodnoty akcionářů, jako je výměna vrcholových …

Raider Pokračovat ve čtení »

Ex-Rights

Co jsou to bývalá práva? Pojem „ex-rights“ se vztahuje na akcie, se kterými se obchoduje, ale již s nimi nejsou spojena práva. Práva v této souvislosti odkazují na možnost nákupu více akcií nové emise nebo nabídky za danou cenu. Má se za to, že akcie, které zakládají taková práva, mají dodatečnou hodnotu založenou na příležitosti, …

Ex-Rights Pokračovat ve čtení »

Kamikadze

Co je to kamikadze obrana? Kamikadze obrana je obranná strategie, ke které se někdy uchyluje vedení společnosti, aby zabránilo převzetí jinou společností. Tyto strategie jsou sice pojmenovány po sebevražedných kamikadze útocích, které během druhé světové války používali japonští piloti, ale málokdy firmu zničí. Nicméně kamikadze obrana zahrnuje přijetí opatření, která jsou škodlivá pro obchodní operace …

Kamikadze Pokračovat ve čtení »