cíle

Diskreční investiční management

Co je diskrétní investiční management? Diskreční investiční management je forma investičního managementu, při níž rozhodnutí o nákupu a prodeji činí portfolio manažer nebo investiční poradce pro účet klienta. Termín „diskreční“ se vztahuje na skutečnost, že investiční rozhodnutí jsou činěna podle uvážení portfolio manažera. To znamená, že klient musí mít maximální důvěru ve schopnosti investičního manažera. …

Diskreční investiční management Pokračovat ve čtení »

Cílový výplatní poměr

Jaký je cílový výplatní poměr? Cílový výplatní poměr je měřítkem procentuálního podílu zisku společnosti, který by chtěla dlouhodobě vyplácet akcionářům jako dividendy. Firmy jsou konzervativní při stanovování cílového výplatního poměru dividend s cílem udržet stabilní úroveň dividendy a zároveň udržet dostatek kapitálu pro růst a/nebo efektivní provoz podniku. Někdy se výplatní poměr rovná cílovému výplatnímu …

Cílový výplatní poměr Pokračovat ve čtení »

High Close

Co je High Close? Vysoké uzavření je obchodní strategie, kterou používají manipulátoři s akciemi a která zahrnuje provádění malých obchodů za vysoké ceny během posledních minut obchodování tak, aby vznikl dojem, že akcie si vedla opravdu dobře. Klíčové způsoby Pochopení vysoké blízkosti K vysokému závěru dochází na konci obchodní relace na finančních trzích. Závěrečná cena …

High Close Pokračovat ve čtení »

Analýza síly, slabosti, příležitosti a hrozby (SWOT)

Co je SWOT analýza? Analýza SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) je rámec používaný k hodnocení konkurenční pozice společnosti a k rozvoji strategického plánování. Analýza SWOT hodnotí vnitřní a vnější faktory, stejně jako současný a budoucí potenciál. SWOT analýza je navržena tak, aby usnadnila realistický, na faktech založený, datově podložený pohled na silné …

Analýza síly, slabosti, příležitosti a hrozby (SWOT) Pokračovat ve čtení »

Hnízdo Vejce

Co je hnízdní vejce? Hnízdní vejce je značná suma peněz nebo jiných aktiv, která byla uložena nebo investována na určitý účel. Taková aktiva jsou obecně určena na dlouhodobější cíle, nejčastěji je to důchod, koupě domu a vzdělání. Tento termín může také odkazovat na peníze, které byly ponechány stranou jako rezerva pro případ nečekaných mimořádných událostí, …

Hnízdo Vejce Pokračovat ve čtení »

Podíly na výkonu

Co jsou podíly na výkonu? Výkonnostní akcie, jako forma akciové kompenzace, jsou příděly akcií společnosti poskytnuté manažerům a vedoucím pracovníkům pouze v případě, že jsou splněna určitá výkonnostní kritéria pro celou společnost, například cíle zisku na akcii (EPS). Výkonnostní akcie jsou určeny k tomu, aby řídící tým společnosti upřednostnil činnosti, které pozitivně ovlivňují hodnotu akcionářů. …

Podíly na výkonu Pokračovat ve čtení »

Definice investora

Co je investor? Investorem je jakákoli osoba nebo jiný subjekt (například firma nebo podílový fond), který přiděluje kapitál s očekáváním, že obdrží finanční výnosy. Investoři spoléhají na různé finanční nástroje, aby získali míru návratnosti a dosáhli důležitých finančních cílů, jako je budování důchodového spoření, financování vysokoškolského vzdělání nebo pouze hromadění dalšího bohatství v průběhu času. …

Definice investora Pokračovat ve čtení »

Red Chip

Co je to Red Chip? Red-chip společnost je společnost, která většinu svých obchodů realizuje v Číně a ve firmě má značný podíl čínská vláda. Red-chips jsou však zapsány mimo pevninskou Čínu a kotovány na hongkongské burze. Očekává se tedy, že Red-chip akcie si zachovají evidenční a vykazovací požadavky hongkongské burzy. To z nich dělá důležitý …

Red Chip Pokračovat ve čtení »

Recompense

Co je to rekompense? Recompense je akt udělení cílové osobě, skupině nebo entitě nějaké formy peněžního prospěchu v důsledku toho, že cílová osoba provádí nějakou akci, nebo v důsledku nějaké akce, která se stala cílové osobě. Recompense je jedním z hlavních principů kapitalismu, protože lidé vykonávají úkol výměnou za pobídku mzdy nebo jiné formy platby. …

Recompense Pokračovat ve čtení »

Kjótský protokol

Co je Kjótský protokol? Kjótský protokol byla mezinárodní dohoda, jejímž cílem bylo snížit emise oxidu uhličitého (CO2) a přítomnost skleníkových plynů (GHG) v atmosféře. Základní zásadou Kjótského protokolu bylo, že průmyslové státy potřebují snížit množství svých emisí CO2. Protokol byl přijat v japonském Kjótu v roce 1997, kdy skleníkové plyny rychle ohrožovaly naše klima, život …

Kjótský protokol Pokračovat ve čtení »