jednotlivci

Frikční nezaměstnanost

Co je frikční nezaměstnanost? Frikční nezaměstnanost je výsledkem dobrovolných přechodů mezi zaměstnáními v rámci ekonomiky. Frikční nezaměstnanost se přirozeně vyskytuje, a to i v rostoucí, stabilní ekonomice. Pracovníci, kteří se rozhodnou opustit své zaměstnání při hledání nového, a pracovníci, kteří poprvé nastupují do pracovního procesu, představují frikční nezaměstnanost. Nezahrnuje pracovníky, kteří zůstávají ve svém současném …

Frikční nezaměstnanost Pokračovat ve čtení »

Sdružení vlastníků domů (HOA)

Co je sdružení vlastníků domů (HOA)? Sdružení vlastníků nemovitostí (HOA) je organizace v subdivizi, plánované komunitě nebo obytné budově, která vytváří a vynucuje pravidla pro nemovitosti a obyvatele. Ti, kteří nakupují nemovitosti v rámci jurisdikce HOA, se automaticky stávají členy a jsou povinni platit poplatky, známé jako HOA poplatky.Některá sdružení mohou být velmi omezující v …

Sdružení vlastníků domů (HOA) Pokračovat ve čtení »

Definice důkazního soudu

Co je pozůstalostní soud? Soud pro pozůstalostní záležitosti je segment soudního systému, který primárně řeší takové záležitosti, jako jsou závěti, pozůstalosti, opatrovnictví a také závazky osoby s psychickým postižením vůči institucím určeným k tomu, aby jí pomáhaly. Když jsou například napadeny závěti, je soud pro pozůstalostní záležitosti odpovědný za rozhodnutí o pravosti listiny a kognativní …

Definice důkazního soudu Pokračovat ve čtení »

Diskreční investiční management

Co je diskrétní investiční management? Diskreční investiční management je forma investičního managementu, při níž rozhodnutí o nákupu a prodeji činí portfolio manažer nebo investiční poradce pro účet klienta. Termín „diskreční“ se vztahuje na skutečnost, že investiční rozhodnutí jsou činěna podle uvážení portfolio manažera. To znamená, že klient musí mít maximální důvěru ve schopnosti investičního manažera. …

Diskreční investiční management Pokračovat ve čtení »

Penzijní opce

Co je penzijní varianta? Termín penzijní varianta odkazuje na řadu možností, které musí zaměstnanec učinit, aby se připravil na odchod do důchodu. Rozhodnutí, která jednotlivec učiní, určují, jakým způsobem obdrží peníze na své penzijní účty. Zaměstnanci si mohou vybrat jednorázovou platbu nebo si nechat natáhnout penzi tak, aby jim poskytovala pravidelný měsíční příjem. Penzijní varianty …

Penzijní opce Pokračovat ve čtení »

Ustanovení o nesouladu

Co je doložka non-Contestability? Doložka o nenapadnutelnosti, také známá jako klauzule o nenapadnutelnosti nebo o nenapadnutelnosti, je ustanovení v závěti osoby, které hrozí přerozdělením dědictví v případě, že oprávněné osoby závěť napadnou. Cílem je, aby takové ustanovení odradilo méně zvýhodněné dítě nebo dědice od napadení závěti u soudu a minimalizovalo šance tohoto vyzyvatele na výhru …

Ustanovení o nesouladu Pokračovat ve čtení »

Příjmy z nezaměstnanosti

Co je příjem z nezaměstnanosti? Pojem příjem v nezaměstnanosti se vztahuje na pojistnou dávku vyplácenou v důsledku neschopnosti daňového poplatníka najít výdělečnou činnost.Příjem v nezaměstnanosti se vyplácí buď z federálního, nebo státem podporovaného fondu. Příjemce musí při hledání zaměstnání splňovat určitá kritéria. Zaměstnavatelům a zaměstnancům se vyměřuje daň ze mzdy, která pokryje náklady na tuto …

Příjmy z nezaměstnanosti Pokračovat ve čtení »

Daňové pásmo

Co je to daňové pásmo? Daňové pásmo se týká rozpětí příjmů podléhajících určité sazbě daně z příjmu. Daňové pásmo vede k progresivnímu daňovému systému, v němž se zdanění progresivně zvyšuje s růstem příjmů jednotlivce. Nízké příjmy spadají do daňového pásma s relativně nízkými sazbami daně z příjmu, zatímco vyšší příjmy spadají do pásma s vyššími …

Daňové pásmo Pokračovat ve čtení »

Tržiště zdravotního pojištění ACA

Co je tržiště zdravotního pojištění ACA? Tržiště zdravotního pojištění je platforma, která nabízí pojistné plány jednotlivcům, rodinám a malým podnikům. Zákon o dostupné péči (ACA) založil tržiště jako prostředek k rozšíření zdravotního pojištění na miliony nepojištěných Američanů. Mnoho států nabízí vlastní tržiště, zatímco federální vláda spravuje výměnu otevřenou obyvatelům jiných států. Klíčové způsoby Pochopení trhu …

Tržiště zdravotního pojištění ACA Pokračovat ve čtení »

Series 79

Co je série 79? Pojem „řada 79“ označuje zkoušku, kterou skládají finanční odborníci, kteří se chtějí stát investičními bankéři. Zkouška, kterou spravuje Úřad pro regulaci finančního průmyslu (FINRA), hodnotí způsobilost těch, kteří chtějí pracovat v investičním bankovnictví. Testováním v několika klíčových oblastech zajišťuje, že tito registrovaní zástupci mají dovednosti a znalosti potřebné k tomu, aby …

Series 79 Pokračovat ve čtení »