První národy

První národy je kanadský termín etnika, který označuje domorodé národy nacházející se na území dnešní Kanady a jejich potomky, kteří nejsou ani Inuité, ani Métisové. Aby popisné První národy neznamenaly jediné První národy, je důležité si uvědomit, že Inuité jsou také Zakládajícími národy (stejně jako předkové Metisů), tj. Inuité nedorazili po Prvních národech. Společně jsou… Pokračovat ve čtení První národy

Lewis H. Morgan

Zajímal se také o to, co vede k sociálním změnám, byl současníkem evropských sociálních teoretiků Karla Marxe a Friedricha Engelse, kteří byli ovlivněni čtením jeho prací o sociální struktuře a materiální kultuře, o vlivu technologie na pokrok. Morgan je jediným americkým sociálním teoretikem, kterého citovali tak různorodí učenci jako Marx, Charles Darwin a Sigmund Freud.… Pokračovat ve čtení Lewis H. Morgan