Autorské právo

Co je autorské právo? Autorské právo se vztahuje na zákonné právo vlastníka duševního vlastnictví. Zjednodušeně řečeno, autorské právo je právo na rozmnožování. To znamená, že původní tvůrci produktů a každý, komu dají oprávnění, jsou jediní, kdo má výhradní právo na rozmnožování díla. Autorské právo dává tvůrcům původního materiálu výlučné právo na další užití a rozmnožování… Pokračovat ve čtení Autorské právo

Plná moc (POA)

Co je to plná moc (POA)? Termínem plná moc se rozumí zákonné zmocnění, které dává určené osobě pravomoc jednat za někoho jiného. POA jako taková dává zmocněnci nebo zmocněnci pravomoc jednat jménem zmocnitele. Zmocněnci může být udělena široká nebo omezená pravomoc rozhodovat o majetku zmocnitele, jeho financích, investicích nebo lékařské péči. Existují dva hlavní typy… Pokračovat ve čtení Plná moc (POA)

Porušení údajů

Co je narušení dat Narušení dat (také známé jako únik dat nebo únik dat) je neoprávněný přístup a získávání citlivých informací jednotlivcem, skupinou nebo softwarovým systémem. Jedná se o kybernetickou bezpečnostní chybu, která se stane, když se data, ať už úmyslně nebo neúmyslně, dostanou do špatných rukou bez vědomí uživatele nebo vlastníka. Narušení bezpečnosti údajů… Pokračovat ve čtení Porušení údajů

Pojistka Pojmenovaná rizika

Co je Pojistná smlouva Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Poj Pojistka Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Pojištění Domov (nebo Podnikání) Pojistka, která poskytuje krytí pouze na… Pokračovat ve čtení Pojistka Pojmenovaná rizika

Integrovaná ropná a plynárenská společnost

Co je integrovaná ropná a plynárenská společnost? Integrovaná ropná a plynárenská společnost je podnikatelský subjekt, který se zabývá průzkumem, těžbou, rafinací a distribucí ropy a plynu, na rozdíl od společností, které se specializují pouze na jeden segment. Vzhledem k vysokým vstupním nákladům souvisejícím s mnoha operacemi ropného a plynárenského průmyslu je integrováno mnoho největších světových… Pokračovat ve čtení Integrovaná ropná a plynárenská společnost

Bertrand Russell

Russell se narodil na vrcholu britské ekonomické a politické převahy. Zemřel na chřipku téměř o sto let později, v době, kdy Britské impérium téměř zaniklo, jeho moc byla rozptýlena dvěma oslabujícími světovými válkami. Jako jeden z nejznámějších světových intelektuálů Russellův hlas nesl velkou morální autoritu, dokonce i do jeho raných devadesáti let. Mezi jeho politickými… Pokračovat ve čtení Bertrand Russell

Súfismus

Súfismus je mystická tradice, která našla domov v islámu a zahrnuje rozmanitou škálu přesvědčení a postupů věnovaných Alláhovi, božské lásce a kultivaci srdce. „Súfismus“ byl definován jako typ poznání velkými muslimskými súfijskými mistry. Shaykh Ahmad Zarruq, súfista ze 14. století, který napsal „Zásady súfismu“ definoval súfismus jako „vědu, jejímž cílem je náprava srdce a jeho… Pokračovat ve čtení Súfismus

Ubuntu

Nelson Mandela vysvětluje koncept Ubuntu Existuje mnoho různých a ne vždy kompatibilních definic toho, co je ubuntu (pro průzkum toho, jak je ubuntu definováno mezi Jihoafričany afrického původu viz Gade 2012: „Co je Ubuntu? Různé interpretace mezi Jihoafričany afrického původu“). Ubuntu: „Jsem to, co jsem, díky tomu, kdo všichni jsme.“ (Z definice, kterou nabídla liberijská… Pokračovat ve čtení Ubuntu

Antiandrogeny

Antiandrogeny, neboli antagonisté androgenů, poprvé objevené v 60. letech 20. století, brání androgenům, aby vyjadřovaly své biologické účinky na citlivé tkáně. Antiandrogeny mění androgenní dráhu tím, že blokují androgenní receptor, soutěží o vazebná místa na povrchu buňky nebo ovlivňují produkci androgenů. Antiandrogeny mohou být předepisovány k léčbě řady nemocí a poruch. U mužů se antiandrogeny… Pokračovat ve čtení Antiandrogeny

Derrida

Obecněji je jeho práce často spojována s poststrukturalismem a postmodernismem, i když Derrida nikdy nepoužil tento druhý termín a další učenci v rámci dekonstrukce jako Philippe Lacoue-Labarthe se charakterizovali spíše jako modernisté než postmoderní tendence. Derrida vyrůstal v El-Biaru v Alžírsku. Jako mladého studenta byl ze své lycée vyloučen alžírskými administrátory horlivými pro zavedení antisemitských… Pokračovat ve čtení Derrida