Reaganomika

Co je reaganomika? Reaganomika je populární termín odkazující na hospodářskou politiku Ronalda Reagana, 40. amerického prezidenta (1981-1989). Jeho politika volala po rozsáhlých daňových škrtech, snížení sociálních výdajů, zvýšení vojenských výdajů a deregulaci domácích trhů. Tyto hospodářské politiky byly zavedeny v reakci na dlouhé období ekonomické stagflace, která začala za prezidenta Geralda Forda v roce 1976.… Pokračovat ve čtení Reaganomika

Bertrand Russell

Russell se narodil na vrcholu britské ekonomické a politické převahy. Zemřel na chřipku téměř o sto let později, v době, kdy Britské impérium téměř zaniklo, jeho moc byla rozptýlena dvěma oslabujícími světovými válkami. Jako jeden z nejznámějších světových intelektuálů Russellův hlas nesl velkou morální autoritu, dokonce i do jeho raných devadesáti let. Mezi jeho politickými… Pokračovat ve čtení Bertrand Russell

Cíle

Cíl nebo cíl se skládá z předpokládaného stavu věcí, kterého osoba nebo systém plánuje nebo hodlá dosáhnout nebo dosáhnout – osobního nebo organizačně požadovaného cíle v nějakém předpokládaném vývoji. Mnoho lidí se snaží dosáhnout cílů v určitém čase stanovením termínů. Touha nebo záměr se stává cílem tehdy a jen tehdy, když[Jak odkazovat a odkazovat na… Pokračovat ve čtení Cíle

Inferior temporal gyrus

Dolní temporální gyrus (aka inferotemporal cortex) je umístěn pod středním temporálním sulcusem a je spojen za dolním týlním gyrem; rozšiřuje se také kolem dolní laterální hranice na dolní povrch temporálního laloku, kde je ohraničen dolním sulcusem. Tato oblast je jednou z vyšších úrovní ventrálního proudu vizuálního zpracování, spojeného s reprezentací komplexních objektových rysů, například globálního… Pokračovat ve čtení Inferior temporal gyrus

Existencialismus

Existencialismus je filozofické hnutí, které nahlíží na lidskou existenci jako na soubor základních témat a charakteristik, jako je úzkost, děs, svoboda, vědomí smrti a vědomí existence. Existencialismus je také pohled na život nebo perspektiva, která sleduje otázku smyslu života nebo smyslu existence. Je to právě tato otázka, která je vnímána jako nanejvýš důležitá, nad vědeckými… Pokračovat ve čtení Existencialismus

Nicomachean Ethics

Nicomachean Ethics (někdy psáno ‚Nichomachean‘), je Aristotelovo dílo o ctnosti a charakteru a hraje významnou roli při definování Aristotelovy etiky. Deset knih, které ji tvoří, je založeno na poznámkách z jeho přednášek v Lyceu a byly buď upraveny nebo věnovány Aristotelovu synovi Nicomachovi. Nikomachovská etika se zaměřuje na význam obvyklého ctnostného chování a rozvíjení ctnostného… Pokračovat ve čtení Nicomachean Ethics

Maria Toroková

Toroková je nejznámější svými idiosynkratickými příspěvky k psychoanalytické teorii, která vznikla v návaznosti na první Freuda, pak Ferencziho, a také kritickou studii Husserla, a často spolupracovala s Nicolasem Abrahamem. S Abrahamem učinila Maria Toroková významné pokroky ve studiu problému patologického smutku a transgeneračních vlivů. Maria Torok vystudovala psychologii na Sorbonně v 50. letech, než se… Pokračovat ve čtení Maria Toroková

Tvorba dojmu

Tvorba dojmu je aspektem společenského poznání a je procesem, který se podílí na tom, že pozorovatel integruje informace týkající se jednotlivce nebo skupiny a vytváří o nich celkový společenský úsudek. Výzkum se zaměřuje především na dojmy jedinců zapojených do společenských akcí. Studie se však zabývají také dojmy jedince obsazujícího identitu, který současně vykazuje charakteristiku statusu,… Pokračovat ve čtení Tvorba dojmu

Hinduistická filozofie

Hinduistická filozofie je důležitou součástí kultury jižní Asie. Hinduistická filosofie je rozdělena do šesti myšlenkových směrů, neboli daršan, uvedených níže. Samkhya je nejstarší z ortodoxních filozofických systémů v hinduismu. Samkhya postuluje, že vše ve skutečnosti je buď duše nebo hmota. Existuje mnoho duší a mají vědomí, ale postrádají všechny vlastnosti. Hmota se skládá ze tří… Pokračovat ve čtení Hinduistická filozofie

Idealismus

Britský vědec 20. století Sir James Jeans napsal, že „vesmír začíná vypadat spíše jako velká myšlenka než jako velký stroj“. Ve filosofii je idealismus skupinou filosofií, které tvrdí, že realita, nebo realita, jak ji můžeme znát, je v zásadě duševní, mentálně konstruovaná nebo jinak nehmotná. Epistemologicky se idealismus projevuje jako skepse ohledně možnosti poznat jakoukoli… Pokračovat ve čtení Idealismus