Bollinger Band®

Co je Bollinger Band®? Bollinger Band® je technický analytický nástroj definovaný sadou trendů vynesených dvě směrodatné odchylky (pozitivně a negativně) od jednoduchého klouzavého průměru (SMA) ceny cenného papíru, které však mohou být přizpůsobeny uživatelským preferencím. Bollinger Bands® byly vyvinuty a chráněny autorskými právy slavným technickým obchodníkem Johnem Bollingerem, navrženy tak, aby objevovaly příležitosti, které dávají… Pokračovat ve čtení Bollinger Band®

Klouzavý průměr (MA)

Co je klouzavý průměr (MA)? Ve statistice je klouzavý průměr výpočet používaný k analýze datových bodů vytvořením řady průměrů různých podskupin celého datového souboru. Ve finančnictví je klouzavý průměr (MA) akciový indikátor, který se běžně používá v technické analýze. Důvodem pro výpočet klouzavého průměru akcie je pomoci vyhladit cenová data vytvořením neustále aktualizované průměrné ceny.… Pokračovat ve čtení Klouzavý průměr (MA)

Měnová kapela

Co je měnová kapela? Měnové pásmo je měnová regulace vynucená vládou nebo centrální bankou, která určuje cenové dno i strop pro svou národní měnu ve vztahu k ostatním měnám. Klíčové způsoby Understanding Currency Band Měnové pásmo umožňuje měně pohybovat se mezi těmito dvěma stanovenými cenami, ale po dosažení těchto limitů se cena měny přepne na… Pokračovat ve čtení Měnová kapela

První národy

První národy je kanadský termín etnika, který označuje domorodé národy nacházející se na území dnešní Kanady a jejich potomky, kteří nejsou ani Inuité, ani Métisové. Aby popisné První národy neznamenaly jediné První národy, je důležité si uvědomit, že Inuité jsou také Zakládajícími národy (stejně jako předkové Metisů), tj. Inuité nedorazili po Prvních národech. Společně jsou… Pokračovat ve čtení První národy

Zážitky mimo tělo

Mimotělní zážitek (OBE nebo někdy OOBE) je parapsychologický jev, zážitek, který typicky zahrnuje pocit, že se člověk vznáší mimo své tělo a v některých případech vidí své fyzické tělo z místa mimo své tělo (autoskopie). Přibližně každý desátý člověk tvrdí, že někdy v životě zažil mimotělní zážitek. U některých se tento jev vyskytuje spontánně, zatímco… Pokračovat ve čtení Zážitky mimo tělo

Můry

Můra je hmyz blízce příbuzný motýlům. Oba jsou řádu Lepidoptera. Rozdíly mezi motýly a můrami jsou více než jen taxonomie. Někdy se názvy „Rhopalocera“ (motýli) a „Heterocera“ (motýli) používají k formalizaci lidového rozlišení. Bylo učiněno mnoho pokusů rozdělit Lepidopteru do skupin jako Microlepidoptera a Macrolepidoptera, Frenatae a Jugatae nebo Monotrysia a Ditrysia. Neúspěch těchto názvů… Pokračovat ve čtení Můry

Interiér mozkových hemisfér

Vnitřek mozkových hemisfér je částí mozku. Zahrnuje laterální komory, bazální jádra a bílou hmotu mozku. Odstraní-li se horní část obou polokoulí, v úrovni cca 1,25 cm. nad corpus callosum, bude centrální bílá látka vystavena jako oválná plocha, centrum ovale minus, obklopená úzkým vypouklým okrajem šedé látky a posetá četnými drobnými červenými tečkami (puncta vasculosa), vzniklými… Pokračovat ve čtení Interiér mozkových hemisfér

Viditelné spektrum

Viditelné spektrum (nebo někdy nazývané optické spektrum) je část elektromagnetického spektra, která je viditelná (může být detekována) lidským okem. Elektromagnetické záření v tomto rozsahu vlnových délek se nazývá viditelné světlo nebo jednoduše světlo. Typické lidské oko reaguje na vlnové délky ve vzduchu od asi 380 do 750 nm. Odpovídající vlnové délky ve vodě a jiných… Pokračovat ve čtení Viditelné spektrum

Zóna podpory

Co je zóna podpory? Zóna podpory označuje cenovou zónu, které bylo dosaženo, když cena cenného papíru klesla na předpokládané minimum, známé jako úroveň podpory. Klíčové způsoby Pochopení zóny podpory Zóna podpory obecně zobrazuje oblast cenových minim, pod která se dříve cenný papír snadno nepohyboval. Zóna podpory se obvykle vyskytuje kolem trendu podpory. Zatímco v technickém… Pokračovat ve čtení Zóna podpory

Weighted Alpha

Co je vážená alfa? Vážený alfa měří výkonnost cenného papíru za určité období, obvykle za rok, ale relativně větší význam je přikládán nedávné aktivitě ve srovnání s dřívějším výkonem. Alfa (α) je termín používaný k popisu schopnosti investiční strategie porazit trh, nebo jeho „okraj“. Alfa je tedy také často označována jako „nadměrný výnos“ nebo „abnormální míra… Pokračovat ve čtení Weighted Alpha