Frikční nezaměstnanost

Co je frikční nezaměstnanost? Frikční nezaměstnanost je výsledkem dobrovolných přechodů mezi zaměstnáními v rámci ekonomiky. Frikční nezaměstnanost se přirozeně vyskytuje, a to i v rostoucí, stabilní ekonomice. Pracovníci, kteří se rozhodnou opustit své zaměstnání při hledání nového, a pracovníci, kteří poprvé nastupují do pracovního procesu, představují frikční nezaměstnanost. Nezahrnuje pracovníky, kteří zůstávají ve svém současném… Pokračovat ve čtení Frikční nezaměstnanost

Rovnováha podzaměstnanosti

Co je rovnováha podzaměstnanosti? Rovnováha podzaměstnanosti, také označovaná jako rovnováha podzaměstnanosti nebo pod plnou zaměstnaneckou rovnováhou, je stav, kdy zaměstnanost v ekonomice přetrvává pod plnou zaměstnaností a ekonomika vstoupila do rovnovážného stavu, který udržuje míru nezaměstnanosti nad úrovní, která je považována za žádoucí. V tomto stavu zůstává míra nezaměstnanosti trvale nad přirozenou mírou nezaměstnanosti nebo… Pokračovat ve čtení Rovnováha podzaměstnanosti

Recesionární mezera

Co je propad v recesi? Recesivní mezera nebo také kontrakční mezera je makroekonomický termín používaný v případě, že reálný hrubý domácí produkt (HDP) země je nižší než její HDP při plné zaměstnanosti. Klíčové způsoby Pochopení příjmového rozdílu Deficit recese se v podstatě týká rozdílu mezi skutečnou a potenciální produkcí v ekonomice, přičemž skutečná produkce je… Pokračovat ve čtení Recesionární mezera

Pracovní třída

Co je dělnická třída? „Dělnická třída“ je socioekonomický termín používaný pro označení osob v sociální třídě vyznačující se pracovními místy, která poskytují nízký plat, vyžadují omezenou kvalifikaci nebo fyzickou práci. Obvykle mají dělnická místa nižší požadavky na vzdělání. Nezaměstnané osoby nebo osoby podporované sociálním programem jsou často zahrnuty do dělnické třídy. Klíčové způsoby Pochopení pracující… Pokračovat ve čtení Pracovní třída

Kapacita

Co je kapacita? Kapacita je maximální úroveň produkce, kterou může společnost udržet při výrobě výrobku nebo poskytování služby. Plánování kapacity vyžaduje, aby vedení akceptovalo omezení výrobního procesu. Žádný systém nemůže fungovat na plný výkon po delší dobu; neefektivita a zpoždění znemožňují dosažení teoretické úrovně výstupu v dlouhodobém horizontu. Pochopení kapacity Kapacita souvisí s tím, že… Pokračovat ve čtení Kapacita

Regulovaný trh

Co je regulovaný trh? Regulovaný trh je trh, nad kterým státní orgány nebo, méně často, průmysl nebo pracovní skupiny, vykonávají určitou míru dohledu a kontroly.Regulace trhu je často kontrolována vládou a zahrnuje určení toho, kdo může vstoupit na trh a jaké ceny si může účtovat. Primární funkcí vládního orgánu v tržním hospodářství je regulace a… Pokračovat ve čtení Regulovaný trh

Publikace IRS 225 aneb Farmářský daňový průvodce

CO JE IRS Publication 225 or Farmer’s Tax Guide Publikace IRS 225, neboli Farmer’s Tax Guide, je dokument publikovaný berním úřadem. BREAKING DOWN IRS Publication 225 or Farmer’s Tax Guide IRS Publication 225, neboli Farmer’s Tax Guide, je dokument, který pomáhá jednotlivcům zapojeným do agrobyznysu zorientovat se v daňovém zákoníku specifickém pro zemědělství. Dokument podrobně… Pokračovat ve čtení Publikace IRS 225 aneb Farmářský daňový průvodce

Pojištění kaplana pro zanedbání povinné péče

Co je pojištění kaplana proti zanedbání povinné péče? Pojem pojištění zanedbání povinné péče kaplanů se vztahuje na formu pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na kaplany, kněze a další členy duchovenstva. Pojištění zanedbání povinné péče kaplanů je navrženo tak, aby poskytovalo komplexní a flexibilní krytí za účelem ochrany pověsti, profesních licencí a majetku pojištěných osob. Tento… Pokračovat ve čtení Pojištění kaplana pro zanedbání povinné péče

Combat Pay

Co je to Combat Pay? Combat pay je měsíční stipendium osvobozené od daně, které se vyplácí všem aktivním příslušníkům amerických ozbrojených složek, kteří slouží ve vymezených nebezpečných zónách. Vyplácí se navíc k základnímu platu dané osoby. Klíčové způsoby Understanding Combat Pay Bojová odměna je otevřená více než jen pro vojáky. Každá osoba zapsaná v pobočce… Pokračovat ve čtení Combat Pay

Odmítnutý pracovník

Co je to motivovaný pracovník? Odrazený pracovník je osoba, která má nárok na zaměstnání a může pracovat, ale která je v současné době nezaměstnaná a v posledních čtyřech týdnech se nepokusila najít zaměstnání. Odrazení pracovníci obvykle vzdali hledání zaměstnání, protože nenašli vhodné možnosti zaměstnání nebo si při podání žádosti práci nezajistili. Klíčové způsoby Pochopení znevýhodněných… Pokračovat ve čtení Odmítnutý pracovník