První národy

První národy je kanadský termín etnika, který označuje domorodé národy nacházející se na území dnešní Kanady a jejich potomky, kteří nejsou ani Inuité, ani Métisové. Aby popisné První národy neznamenaly jediné První národy, je důležité si uvědomit, že Inuité jsou také Zakládajícími národy (stejně jako předkové Metisů), tj. Inuité nedorazili po Prvních národech. Společně jsou… Pokračovat ve čtení První národy

Globalizace

Globalizace (nebo globalizace1) označuje celosvětový fenomén technologických, hospodářských, politických a kulturních výměn, který přináší moderní komunikace, doprava a právní infrastruktura, jakož i politická volba vědomě otevřít přeshraniční vazby v mezinárodním obchodě a financích. Je to termín používaný k popisu toho, jak jsou lidské bytosti stále více vzájemně propojeny po celém světě ekonomicky, politicky a kulturně.… Pokračovat ve čtení Globalizace