Iris dilator sval

dilatátorový sval duhovky (dilatátorový sval zornic, dilatátor zornic, radiální sval duhovky, vyzařující vlákna) je hladký sval oka. Je inervován sympatickým systémem, který působí tak, že uvolňuje noradrenalin, který působí na α1-receptory. Tedy, je-li prezentován s třecí podněty, které aktivují reakci boj-nebo-útěk, tato inervace dilatuje duhovku, a tak dočasně nechá více světla dosáhnout sítnice. Má opačný… Pokračovat ve čtení Iris dilator sval

Tensor veli palatini sval

Tenzor veli palatini (tenzor palati) je široký, tenký, stuze podobný sval v hlavě, který napíná měkké patro. Tenzor veli palatini je nalezen laterální k levator veli palatini svalu. Vzniká plochou lamelou ze šupinaté fosy na spodní části mediální pterygoidní desky, ze spina angularis kulovité a z boční stěny chrupavky sluchové trubice. Při vertikálním sestupu mezi… Pokračovat ve čtení Tensor veli palatini sval

Svaly

Pohled shora dolů na kosterní svalstvo Svalovina (z latinského musculus, zdrobnělina mus „myš“) je kontraktilní tkáň zvířat a je odvozena z mezodermální vrstvy zárodečných buněk embryí. Svalové buňky obsahují kontraktilní vlákna, která se pohybují kolem sebe a mění velikost buňky. Jsou klasifikovány jako kosterní, srdeční nebo hladké svalstvo. Jejich funkcí je produkovat sílu a způsobovat… Pokračovat ve čtení Svaly

Zygomaticus hlavní sval

Zygomatický major je sval lidského těla. Je to sval výrazu obličeje, který nadřazeně a posteriorně přitahuje úhel úst. Stejně jako všechny svaly výrazu obličeje je zygomatický major inervován lícním nervem (kraniální nerv VII). Zygomaticus sahá od každého zygomatického oblouku (lícní kosti) do koutků úst. Zvedá koutky úst, když se člověk usmívá. skalp/oční víčko: occipitofrontalis (occipitalis,… Pokračovat ve čtení Zygomaticus hlavní sval

Levator palpebrae superioris sval

Levátor palpebrae superioris (nebo také levatorový sval horního víčka) je sval na očnici, který zdvihá horní (horní) víčko. Levátor palpebrae superioris vzniká na menším křídle sfenoidní kosti, těsně nad optickým foramenem. Rozšiřuje se a stává se levatorem aponeurózy. Tato část se vkládá na kůži horního víčka, stejně jako na horní tarzální ploténku. Jedná se o… Pokračovat ve čtení Levator palpebrae superioris sval