Divinizace (křesťanství)

V křesťanské teologii je Divinizace, deifikace, božství nebo teose transformujícím efektem božské milosti. Tento koncept spásy je historický a základní pro křesťanské chápání, které je prominentní ve východní pravoslavné církvi a také v katolické církvi. Jiné tradice, jako například hnutí Latter Day Saint, učí to, co někteří považují za srovnatelné doktríny. , Ježíš sám citoval… Pokračovat ve čtení Divinizace (křesťanství)

Božská prozřetelnost

Božská prozřetelnost, nebo jednoduše Prozřetelnost, je v teologii svrchovanost, superintendence nebo dějinná moc Boží nad událostmi v životě lidí a v průběhu dějin. Toto slovo pochází z latinského providentia „prozíravost, prozíravost“, z pro- „napřed“ + videre „vidět“. Současný význam slova (Božská prozřetelnost) je odvozen ze smyslu „poznání budoucnosti“ nebo vševědoucnost, což je výsada Boha. Počáteční… Pokračovat ve čtení Božská prozřetelnost

Sociální třída

Sociální třídou se rozumí hierarchické rozlišení (nebo stratifikace) mezi jednotlivci nebo skupinami ve společnostech nebo kulturách. Obvykle jsou jednotlivci seskupeni do tříd na základě svého ekonomického postavení a podobných politických a ekonomických zájmů v rámci stratifikačního systému. Zdá se, že většina společností, zejména národních států, má určitou představu o sociální třídě . Třída však není… Pokračovat ve čtení Sociální třída