Divinizace (křesťanství)

V křesťanské teologii je Divinizace, deifikace, božství nebo teose transformujícím efektem božské milosti. Tento koncept spásy je historický a základní pro křesťanské chápání, které je prominentní ve východní pravoslavné církvi a také v katolické církvi. Jiné tradice, jako například hnutí Latter Day Saint, učí to, co někteří považují za srovnatelné doktríny. , Ježíš sám citoval… Pokračovat ve čtení Divinizace (křesťanství)

Božská prozřetelnost

Božská prozřetelnost, nebo jednoduše Prozřetelnost, je v teologii svrchovanost, superintendence nebo dějinná moc Boží nad událostmi v životě lidí a v průběhu dějin. Toto slovo pochází z latinského providentia „prozíravost, prozíravost“, z pro- „napřed“ + videre „vidět“. Současný význam slova (Božská prozřetelnost) je odvozen ze smyslu „poznání budoucnosti“ nebo vševědoucnost, což je výsada Boha. Počáteční… Pokračovat ve čtení Božská prozřetelnost