Behaviourismus

Behaviorismus nebo behaviorismus je přístup k psychologii založený na tvrzení, že chování může být vědecky zkoumáno bez využití vnitřních duševních stavů. Je to forma materialismu, popírající jakýkoliv nezávislý význam pro mysl. Jeho význam pro psychologickou léčbu byl hluboký, což z něj činí jeden z pilířů psychologické terapie. Jedním z předpokladů mnoha behavioristů je, že svobodná… Pokračovat ve čtení Behaviourismus

Behaviorismus

Behaviorismus (severoamerická angličtina) nebo Behaviourismus (jiné odrůdy) (také nazývaný perspektiva učení) je filosofie psychologie založená na tvrzení, že všechny věci, které organismy dělají – včetně jednání, myšlení a cítění – mohou a měly by být považovány za chování. Škola psychologie tvrdí, že chování jako takové může být popsáno vědecky bez použití buď vnitřních fyziologických událostí… Pokračovat ve čtení Behaviorismus