Kladistika

Adaptace Genetický drift Tok genů Mutace Výběr Speciace Důkazy Historie Moderní syntéza Sociální efekt Ekologická genetika Evoluční vývoj Lidská evoluce Molekulární evoluce Fylogenetika Populační genetika Kladistika je hierarchická klasifikace druhů založená na evolučních předcích. Kladistika se odlišuje od ostatních taxonomických klasifikačních systémů, protože se zaměřuje na evoluci (spíše než na podobnosti mezi druhy), a protože… Pokračovat ve čtení Kladistika

Stonožková hra

Rozsáhlé zobrazení formy čtyřfázové „stonožkové“ hry V teorii her je stonožková hra, poprvé představená Rosenthalem (1981), rozsáhlá forma hry, ve které se dva hráči střídají, aby si vybrali buď o něco větší podíl z pomalu se zvětšujícího hrnce, nebo aby hrnec předali druhému hráči. Výhry jsou uspořádány tak, že pokud jeden předá hrnec svému soupeři… Pokračovat ve čtení Stonožková hra

Mezinárodní vztahy

Biopolitika Genopolitika Neuropolitika Mezinárodní vztahy (IR) představuje studium zahraničních věcí a globálních otázek mezi státy v rámci mezinárodního systému, včetně rolí států, mezivládních organizací (IGO), nevládních organizací (NGO) a nadnárodních korporací (MNC). Je to akademická i veřejná politická oblast a může být buď pozitivní, nebo normativní, protože se snaží analyzovat i formulovat zahraniční politiku konkrétních… Pokračovat ve čtení Mezinárodní vztahy

Teorie hry

Co je teorie her? Teorie her je teoretický rámec pro pojímání sociálních situací mezi soupeřícími hráči. V některých ohledech je teorie her vědou o strategii, nebo alespoň optimálním rozhodování nezávislých a soupeřících aktérů ve strategickém prostředí. Klíčové způsoby Teorie hry Jak funguje teorie her Klíčovými průkopníky teorie her byli ve 40. letech matematik John von… Pokračovat ve čtení Teorie hry