Smyslové podněty

Senzorický podnět je statistika nebo signál, který může být extrahován ze senzorického vstupu vnímatelem, který indikuje stav nějaké vlastnosti světa, který vnímatel má zájem vnímat. Signál je nějaká organizace dat přítomných v signálu, která umožňuje smysluplnou extrapolaci. Například smyslové podněty zahrnují vizuální podněty, zvukové podněty, haptické podněty, čichové podněty, environmentální podněty a tak dále. Smyslové… Pokračovat ve čtení Smyslové podněty